Thứ tư,  07/06/2023

LHQ thúc giục nối lại đàm phán hòa bình Trung Ðông

Theo AP, kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Đông, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun thúc giục I-xra-en và Pa-le-xtin dành ưu tiên cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời kêu gọi I-xra-en nới lỏng việc phong tỏa dải Ga-da.Ông Ban Ki Mun cảnh báo, I-xra-en sẽ đối diện nhiều khó khăn và thách thức nếu không nắm lấy cơ hội quay lại bàn đàm phán, tuy nhiên, Pa-le-xtin cũng cần giải quyết những lo ngại về an ninh.Trong các cuộc gặp riêng với Thủ tướng I-xra-en B. Nê-ta-ni-a-hu và Tổng thống Pa-le-xtin M. Áp-bát, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun hối thúc hai bên giải quyết các vấn đề cốt lõi cơ bản. Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát khẳng định, các cuộc đàm phán chỉ có thể được nối lại khi I-xra-en ngừng xây dựng nhà định cư trên các vùng đất chiếm đóng. Trong khi đó, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu bảo lưu quan điểm mọi vấn đề phải được thảo luận tại các cuộc đàm...

Theo AP, kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Đông, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun thúc giục I-xra-en và Pa-le-xtin dành ưu tiên cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời kêu gọi I-xra-en nới lỏng việc phong tỏa dải Ga-da.
Ông Ban Ki Mun cảnh báo, I-xra-en sẽ đối diện nhiều khó khăn và thách thức nếu không nắm lấy cơ hội quay lại bàn đàm phán, tuy nhiên, Pa-le-xtin cũng cần giải quyết những lo ngại về an ninh.
Trong các cuộc gặp riêng với Thủ tướng I-xra-en B. Nê-ta-ni-a-hu và Tổng thống Pa-le-xtin M. Áp-bát, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun hối thúc hai bên giải quyết các vấn đề cốt lõi cơ bản. Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát khẳng định, các cuộc đàm phán chỉ có thể được nối lại khi I-xra-en ngừng xây dựng nhà định cư trên các vùng đất chiếm đóng. Trong khi đó, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu bảo lưu quan điểm mọi vấn đề phải được thảo luận tại các cuộc đàm phán.


Theo Nhandan