Thứ ba,  06/06/2023

CPM tẩy chay QH Môn-đô-va

Ngày 4-2, Nhóm nghị sĩ Đảng Cộng sản Môn-đô-va (CPM), nhóm nghị sĩ lớn nhất, chiếm 42/101 ghế của QH Môn-đô-va, vừa tuyên bố tẩy chay cơ quan lập pháp này.Chủ tịch CPM V.Vô-rô-nin cho biết, QH và chính quyền hiện nay ở Môn-đô-va đều không hợp pháp từ ngày 15-1 vừa qua sau khi cuộc bầu cử tổng thống mới bị hủy bỏ, vì vậy CPM quyết định không tham gia hoạt động của QH. Ông Vô-rô-nin đề xuất, giải pháp duy nhất để tháo gỡ bế tắc chính trị ở Môn-đô-va hiện nay là tổ chức tổng tuyển cử trước hạn và nếu chính quyền không chấp thuận thì CPM sẽ huy động người dân tuần hành phản đối. CPM cũng bác bỏ quyết định của chính quyền Môn-đô-va là sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân tiếp theo vào tháng 4 tới nhằm thay đổi luật bầu cử. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Môn-đô-va kéo dài từ tháng 4-2009 đến nay do "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI) cầm quyền nhiều lần không bầu được tổng thống...

Ngày 4-2, Nhóm nghị sĩ Đảng Cộng sản Môn-đô-va (CPM), nhóm nghị sĩ lớn nhất, chiếm 42/101 ghế của QH Môn-đô-va, vừa tuyên bố tẩy chay cơ quan lập pháp này.
Chủ tịch CPM V.Vô-rô-nin cho biết, QH và chính quyền hiện nay ở Môn-đô-va đều không hợp pháp từ ngày 15-1 vừa qua sau khi cuộc bầu cử tổng thống mới bị hủy bỏ, vì vậy CPM quyết định không tham gia hoạt động của QH. Ông Vô-rô-nin đề xuất, giải pháp duy nhất để tháo gỡ bế tắc chính trị ở Môn-đô-va hiện nay là tổ chức tổng tuyển cử trước hạn và nếu chính quyền không chấp thuận thì CPM sẽ huy động người dân tuần hành phản đối.
CPM cũng bác bỏ quyết định của chính quyền Môn-đô-va là sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân tiếp theo vào tháng 4 tới nhằm thay đổi luật bầu cử. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Môn-đô-va kéo dài từ tháng 4-2009 đến nay do “Liên minh vì liên kết châu Âu” (AEI) cầm quyền nhiều lần không bầu được tổng thống mới.


Theo Nhandan