Thứ năm,  11/08/2022

Kết quả cuộc bầu cử QH ở Hy Lạp

Chủ tịch đảng ND A.Xa-ma-rát cảm ơn những người ủng hộ. - Theo Roi-tơ, ngày 17-6, Bộ Nội vụ Hy Lạp công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử QH trước thời hạn lần hai diễn ra cùng ngày. Theo đó, đảng Dân chủ Mới (ND) giành được 128 ghế, vì theo Hiến pháp, đảng đứng thứ nhất sẽ được thêm 50 ghế. Đảng Xã hội (Pasok) được 33 ghế. Như vậy, ND và Pasok, hai đảng ủng hộ tiếp tục các thỏa thuận cứu trợ với EU và IMF, đã giành đa số trong QH Hy Lạp gồm 300 ghế, để có thể thành lập chính phủ liên hiệp.Sau khi có kết quả bầu cử, Chủ tịch ND A.Xa-ma-rát cam kết sẽ giữ nguyên các điều kiện của gói cứu trợ giữa Hy Lạp với EU và IMF. Lãnh đạo đảng Syriza A.Tơ-xi-prát đã thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của ND. Chủ tịch Pasok E.Vê-ni-dê-lốt tuyên bố sẵn sàng liên minh với ND để thành lập chính phủ mới, với điều kiện các đảng cánh tả cũng tham gia.* Cùng ngày, nhiều nước trong Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) đã chúc...

Chủ tịch đảng ND A.Xa-ma-rát cảm ơn những người ủng hộ.

– Theo Roi-tơ, ngày 17-6, Bộ Nội vụ Hy Lạp công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử QH trước thời hạn lần hai diễn ra cùng ngày. Theo đó, đảng Dân chủ Mới (ND) giành được 128 ghế, vì theo Hiến pháp, đảng đứng thứ nhất sẽ được thêm 50 ghế. Đảng Xã hội (Pasok) được 33 ghế. Như vậy, ND và Pasok, hai đảng ủng hộ tiếp tục các thỏa thuận cứu trợ với EU và IMF, đã giành đa số trong QH Hy Lạp gồm 300 ghế, để có thể thành lập chính phủ liên hiệp.

Sau khi có kết quả bầu cử, Chủ tịch ND A.Xa-ma-rát cam kết sẽ giữ nguyên các điều kiện của gói cứu trợ giữa Hy Lạp với EU và IMF. Lãnh đạo đảng Syriza A.Tơ-xi-prát đã thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của ND. Chủ tịch Pasok E.Vê-ni-dê-lốt tuyên bố sẵn sàng liên minh với ND để thành lập chính phủ mới, với điều kiện các đảng cánh tả cũng tham gia.

* Cùng ngày, nhiều nước trong Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) đã chúc mừng chiến thắng của đảng ND trong cuộc bầu cử QH, đồng thời cho biết sẽ nhượng bộ và linh hoạt hơn với A-ten trong các điều khoản của gói cứu trợ trị giá 130 tỷ ơ-rô. Thủ tướng Đức A.Méc-ken tin tưởng Hy Lạp sẽ tôn trọng các cam kết với Eurozone. Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng Tài chính Eurozone G.Giăng-cơ ghi nhận những nỗ lực của Hy Lạp, nhưng nhấn mạnh các cải cách về cơ cấu và tài chính vẫn là bảo đảm quan trọng giúp A-ten thoát khỏi khủng hoảng nợ công.

Theo Nhandan