Thứ năm,  11/08/2022

Rạn nứt trong nội bộ lãnh đạo Xy-ri

Theo các nguồn tin nước ngoài, trong bối cảnh tình hình an ninh ở Xy-ri diễn biến rất nghiêm trọng, nội bộ chính quyền Đa-mát xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Quân đội Xy-ri, lực lượng luôn trung thành với chế độ của Tổng thống B.An Át-xát, bị chia rẽ do lo ngại Tổng thống Át-xát sẽ không thể giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng với phe đối lập và phải đối mặt nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài. Đã có đề xuất rằng Tổng thống Át-xát nên chọn giải pháp cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống. Chính quyền Xy-ri đã bắt đầu triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt để bảo vệ gia đình Tổng thống.Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về tình hình Xy-ri. Ngày 18-6, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma và Tổng thống Nga V. Pu-tin đã kêu gọi các phe phái ở Xy-ri chấm dứt ngay các cuộc xung đột và thực thi kế hoạch hòa bình sáu điểm của LHQ. Ngày 19-6, Hội đồng Bảo an LHQ họp để nghe Trưởng phái bộ giám sát viên LHQ tại Xy-ri báo cáo về tình hình nước...
Theo các nguồn tin nước ngoài, trong bối cảnh tình hình an ninh ở Xy-ri diễn biến rất nghiêm trọng, nội bộ chính quyền Đa-mát xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.

Quân đội Xy-ri, lực lượng luôn trung thành với chế độ của Tổng thống B.An Át-xát, bị chia rẽ do lo ngại Tổng thống Át-xát sẽ không thể giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng với phe đối lập và phải đối mặt nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài. Đã có đề xuất rằng Tổng thống Át-xát nên chọn giải pháp cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống. Chính quyền Xy-ri đã bắt đầu triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt để bảo vệ gia đình Tổng thống.

Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về tình hình Xy-ri. Ngày 18-6, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma và Tổng thống Nga V. Pu-tin đã kêu gọi các phe phái ở Xy-ri chấm dứt ngay các cuộc xung đột và thực thi kế hoạch hòa bình sáu điểm của LHQ. Ngày 19-6, Hội đồng Bảo an LHQ họp để nghe Trưởng phái bộ giám sát viên LHQ tại Xy-ri báo cáo về tình hình nước này.

Theo Nhandan