Thứ năm,  30/06/2022

Trao Huân chương Hữu nghị tặng Ðại sứ Ô-xtrây-li-a

Ngày 20-6, tại Hà Nội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp và trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam A.Cóc-xơ, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ A.Cóc-xơ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a. Đại sứ A.Cóc-xơ bày tỏ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ và cộng tác tích cực của các bộ, ngành, tổ chức chính trị và xã hội, bạn bè và đối tác Việt Nam; khẳng định trong cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a....
Ngày 20-6, tại Hà Nội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp và trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam A.Cóc-xơ, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ A.Cóc-xơ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a. Đại sứ A.Cóc-xơ bày tỏ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ và cộng tác tích cực của các bộ, ngành, tổ chức chính trị và xã hội, bạn bè và đối tác Việt Nam; khẳng định trong cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a.

Theo Nhandan