Thứ sáu,  17/09/2021

Xéc-bi-a đạt thỏa thuận thành lập chính phủ

Theo Tân Hoa xã, năm chính đảng ở Xéc-bi-a, gồm đảng Tiến bộ Xéc-bi-a (SNS), Xã hội Xéc-bi-a (PSP), Liên minh những người về hưu, Liên minh các khu vực và đảng Xéc-bi-a thống nhất, ngày 10-7 đã ký thỏa thuận liên minh để thành lập chính phủ mới, sau gần hai tháng đàm phán căng thẳng.Thủ lĩnh PSP I.Đa-trích được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ, dự kiến hoàn tất trước ngày 24-7. Ông Đa-trích tuyên bố, chính phủ mới sẽ tiếp tục các nỗ lực đưa Xéc-bi-a gia nhập EU trên cơ sở bảo vệ các lợi ích quốc gia. Liên minh cầm quyền mới thành lập cũng khẳng định các ưu tiên chính sách, như phát triển kinh tế, tạo việc làm, chống tham nhũng, tội phạm và khủng...
Theo Tân Hoa xã, năm chính đảng ở Xéc-bi-a, gồm đảng Tiến bộ Xéc-bi-a (SNS), Xã hội Xéc-bi-a (PSP), Liên minh những người về hưu, Liên minh các khu vực và đảng Xéc-bi-a thống nhất, ngày 10-7 đã ký thỏa thuận liên minh để thành lập chính phủ mới, sau gần hai tháng đàm phán căng thẳng.

Thủ lĩnh PSP I.Đa-trích được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ, dự kiến hoàn tất trước ngày 24-7. Ông Đa-trích tuyên bố, chính phủ mới sẽ tiếp tục các nỗ lực đưa Xéc-bi-a gia nhập EU trên cơ sở bảo vệ các lợi ích quốc gia. Liên minh cầm quyền mới thành lập cũng khẳng định các ưu tiên chính sách, như phát triển kinh tế, tạo việc làm, chống tham nhũng, tội phạm và khủng bố…

Theo Nhandan