Thứ tư,  12/05/2021

Quan hệ liên Triều

Báo Diễn đàn Triều Tiên của Hàn Quốc số ra ngày 17-7 đã đăng bài trả lời phỏng vấn báo này của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo Ik về quan hệ liên Triều hiện nay.Trong đó, phía Hàn Quốc đã đề xuất với CHDCND Triều Tiên nối lại các cuộc đối thoại mà không kèm theo điều kiện nào, tiếp tục triển khai hoạt động đoàn tụ gia đình bị ngừng hồi tháng 10-2010, mở lại các tua du lịch từ Hàn Quốc tới khu nghỉ dưỡng trên núi Cưm-cang ở Triều Tiên bị cắt hồi tháng 7-2008, khởi động lại các dự án hợp tác liên Triều bị tạm ngừng. Bộ trưởng Yu Woo Ik nêu rõ, việc Xơ-un nêu ra đề xuất nêu trên là bày tỏ mong muốn làm dịu căng thẳng, đề cao tinh thần hòa bình và hợp tác giữa hai...
Báo Diễn đàn Triều Tiên của Hàn Quốc số ra ngày 17-7 đã đăng bài trả lời phỏng vấn báo này của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo Ik về quan hệ liên Triều hiện nay.

Trong đó, phía Hàn Quốc đã đề xuất với CHDCND Triều Tiên nối lại các cuộc đối thoại mà không kèm theo điều kiện nào, tiếp tục triển khai hoạt động đoàn tụ gia đình bị ngừng hồi tháng 10-2010, mở lại các tua du lịch từ Hàn Quốc tới khu nghỉ dưỡng trên núi Cưm-cang ở Triều Tiên bị cắt hồi tháng 7-2008, khởi động lại các dự án hợp tác liên Triều bị tạm ngừng. Bộ trưởng Yu Woo Ik nêu rõ, việc Xơ-un nêu ra đề xuất nêu trên là bày tỏ mong muốn làm dịu căng thẳng, đề cao tinh thần hòa bình và hợp tác giữa hai nước.

Theo Nhandan