Thứ sáu,  23/02/2024

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Nhân dịp Khóa họp Đại Hội đồng LHQ, tại Niu Oóc (Mỹ) đã diễn ra Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) và các hội nghị liên quan. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị trên.Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhất trí tăng cường phối hợp lập trường và nâng cao vai trò của ASEAN tại LHQ; khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 - 2016, dự kiến sẽ được bầu trong năm 2013. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các kết quả chính của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 45, trong đó có việc thực hiện Tuyên bố sáu nguyên tắc về Biển Đông, thúc đẩy đàm phán chính thức ASEAN - Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)... Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhất trí đề cao tầm quan trọng Tuyên bố sáu nguyên tắc về Biển Đông và Tuyên bố của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) về các nguyên tắc quan hệ cùng...
Nhân dịp Khóa họp Đại Hội đồng LHQ, tại Niu Oóc (Mỹ) đã diễn ra Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) và các hội nghị liên quan. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị trên.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhất trí tăng cường phối hợp lập trường và nâng cao vai trò của ASEAN tại LHQ; khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 – 2016, dự kiến sẽ được bầu trong năm 2013. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các kết quả chính của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 45, trong đó có việc thực hiện Tuyên bố sáu nguyên tắc về Biển Đông, thúc đẩy đàm phán chính thức ASEAN – Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)… Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhất trí đề cao tầm quan trọng Tuyên bố sáu nguyên tắc về Biển Đông và Tuyên bố của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi, kêu gọi các bên giải quyết mọi khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc đã cam kết và luật pháp quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại các hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đề nghị ASEAN cần phối hợp chặt chẽ, phát huy vai

trò trung tâm thông qua việc đề cao các nguyên tắc cơ bản trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông – Nam Á (TAC), Tuyên bố EAS về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực. Về Biển Đông, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, nhấn mạnh các nước cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982, trong đó có quy định về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); đồng thời, ASEAN cần nỗ lực bảo đảm thực hiện hiệu quả Tuyên bố sáu nguyên tắc về Biển Đông và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Theo Nhandan