Thứ bảy,  24/02/2024

Gru-di-a bầu cử QH

Cử tri ở Tbi-li-xi, Gru-di-a, xếp hàng đi bỏ phiếu. - Theo AP và các nguồn tin nước ngoài, ngày 1-10, cử tri Gru-di-a đi bỏ phiếu bầu QH khóa mới, nhiệm kỳ bốn năm, gồm 150 nghị sĩ, trong đó 77 người được bầu theo danh sách đảng, 73 nghị sĩ còn lại được bầu theo khu vực, mỗi khu vực bầu một nghị sĩ.Ủy ban Bầu cử trung ương Gru-di-a cho biết, có 2.805 ứng cử viên thuộc hai khối và 14 chính đảng tham gia tranh cử và hơn 3,6 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu; cần có ít nhất một phần ba số cử tri đi bỏ phiếu thì cuộc bầu cử mới được coi là hợp lệ. Hai lực lượng chủ yếu trong cuộc đua giành đa số ghế QH Gru-di-a, gồm đảng Phong trào dân tộc thống nhất (UNM, hiện nắm 119/150 ghế QH) của đương kim Tổng thống M.Xa-a-ca-svi-li và khối tranh cử Giấc mơ Gru-di-a của nhà tỷ phú B.I-va-ni-svi-li, công dân Pháp gốc Gru-di-a. Tổng thống M.Xa-a-ca-svi-li nhấn mạnh, cuộc bầu cử này không những quyết định vấn đề hết sức hệ trọng của đất nước mà còn...

Cử tri ở Tbi-li-xi, Gru-di-a, xếp hàng đi bỏ phiếu.

– Theo AP và các nguồn tin nước ngoài, ngày 1-10, cử tri Gru-di-a đi bỏ phiếu bầu QH khóa mới, nhiệm kỳ bốn năm, gồm 150 nghị sĩ, trong đó 77 người được bầu theo danh sách đảng, 73 nghị sĩ còn lại được bầu theo khu vực, mỗi khu vực bầu một nghị sĩ.

Ủy ban Bầu cử trung ương Gru-di-a cho biết, có 2.805 ứng cử viên thuộc hai khối và 14 chính đảng tham gia tranh cử và hơn 3,6 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu; cần có ít nhất một phần ba số cử tri đi bỏ phiếu thì cuộc bầu cử mới được coi là hợp lệ. Hai lực lượng chủ yếu trong cuộc đua giành đa số ghế QH Gru-di-a, gồm đảng Phong trào dân tộc thống nhất (UNM, hiện nắm 119/150 ghế QH) của đương kim Tổng thống M.Xa-a-ca-svi-li và khối tranh cử Giấc mơ Gru-di-a của nhà tỷ phú B.I-va-ni-svi-li, công dân Pháp gốc Gru-di-a. Tổng thống M.Xa-a-ca-svi-li nhấn mạnh, cuộc bầu cử này không những quyết định vấn đề hết sức hệ trọng của đất nước mà còn góp phần quan trọng đối với sự phát triển của khu vực.

Theo Hiến pháp Gru-di-a sửa đổi, có hiệu lực từ tháng 1-2013, Tổng thống sẽ đề cử ứng cử viên cho chức thủ tướng, nhưng chỉ trong số những ứng cử viên do QH đề xuất. Cuộc bầu cử QH Gru-di-a thu hút sự tham gia theo dõi của hơn 110 tổ chức của Gru-di-a và quốc tế, với hơn 62 nghìn quan sát viên địa phương và hơn 1.600 quan sát viên quốc tế.

Theo Nhandan