Thứ tư,  07/06/2023

Truy quét chống khủng bố ở Pháp

Theo AP và Tân Hoa xã, cảnh sát Pháp đã đồng loạt tiến hành chiến dịch truy quét chống khủng bố trong ngày 6-10 tại Thủ đô Pa-ri và các thành phố Xtra-xbuốc ở miền đông, Ni-xơ và Can ở miền nam, tiêu diệt một tên và bắt giữ 11 tên khác.Cảnh sát Pháp cho biết, những nghi phạm bị bắt giữ nói trên đều là công dân Pháp ở độ tuổi từ 20 đến 30, gần đây đã cải sang đạo Hồi và là thành viên của tổ chức cực đoan "Phong trào Xa-la-phít". Tổ chức này âm mưu thực hiện các vụ tiến công nhằm vào cộng đồng người Do Thái. Thủ tướng Pháp Giăng Mác Ây-rôn cho biết, mục đích của chiến dịch chống khủng bố quy mô này là nhằm phá hủy mạng lưới khủng bố và bảo vệ trật tự trị...
Theo AP và Tân Hoa xã, cảnh sát Pháp đã đồng loạt tiến hành chiến dịch truy quét chống khủng bố trong ngày 6-10 tại Thủ đô Pa-ri và các thành phố Xtra-xbuốc ở miền đông, Ni-xơ và Can ở miền nam, tiêu diệt một tên và bắt giữ 11 tên khác.

Cảnh sát Pháp cho biết, những nghi phạm bị bắt giữ nói trên đều là công dân Pháp ở độ tuổi từ 20 đến 30, gần đây đã cải sang đạo Hồi và là thành viên của tổ chức cực đoan “Phong trào Xa-la-phít”. Tổ chức này âm mưu thực hiện các vụ tiến công nhằm vào cộng đồng người Do Thái. Thủ tướng Pháp Giăng Mác Ây-rôn cho biết, mục đích của chiến dịch chống khủng bố quy mô này là nhằm phá hủy mạng lưới khủng bố và bảo vệ trật tự trị an.

Theo Nhandan