Thứ tư,  07/06/2023

Chính phủ Phi-li-pin và MILF đạt thỏa thuận hòa bình

Theo Tân Hoa xã, ngày 7-10, Văn phòng Cố vấn Tổng thống Phi-li-pin về tiến trình hòa bình ở nước này ra thông cáo cho biết, sau nhiều vòng đàm phán tại Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ của Ma-lai-xi-a, Chính phủ Phi-li-pin và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Mô-rô (MILF) đã ký hiệp định khung về tiến trình hòa bình, nhằm mở đường cho việc thiết lập nền "hòa bình lâu dài cuối cùng" ở Min-đa-nao, khu vực miền nam đầy bất ổn của nước này.Thỏa thuận trên làm dấy lên hy vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 40 năm qua khiến hơn 150 nghìn người chết và làm tê liệt nền kinh tế khu vực này.Theo thỏa thuận, một khu bán tự trị mới mang tên "Nhà nước Bang-sa-mo-ro" sẽ được thành lập tại Min-đa-nao, thay thế các khu tự trị Hồi giáo có đa số dân theo đạo Hồi ở miền nam Phi-li-pin. Tuy nhiên, chính phủ sẽ nắm quyền kiểm soát về quốc phòng, an ninh cũng như chính sách đối ngoại và tiền tệ. Để chính thức có hiệu lực, thỏa thuận này phải nhận được sự ủng hộ của người dân Phi-li-pin...
Theo Tân Hoa xã, ngày 7-10, Văn phòng Cố vấn Tổng thống Phi-li-pin về tiến trình hòa bình ở nước này ra thông cáo cho biết, sau nhiều vòng đàm phán tại Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ của Ma-lai-xi-a, Chính phủ Phi-li-pin và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Mô-rô (MILF) đã ký hiệp định khung về tiến trình hòa bình, nhằm mở đường cho việc thiết lập nền “hòa bình lâu dài cuối cùng” ở Min-đa-nao, khu vực miền nam đầy bất ổn của nước này.

Thỏa thuận trên làm dấy lên hy vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 40 năm qua khiến hơn 150 nghìn người chết và làm tê liệt nền kinh tế khu vực này.

Theo thỏa thuận, một khu bán tự trị mới mang tên “Nhà nước Bang-sa-mo-ro” sẽ được thành lập tại Min-đa-nao, thay thế các khu tự trị Hồi giáo có đa số dân theo đạo Hồi ở miền nam Phi-li-pin. Tuy nhiên, chính phủ sẽ nắm quyền kiểm soát về quốc phòng, an ninh cũng như chính sách đối ngoại và tiền tệ. Để chính thức có hiệu lực, thỏa thuận này phải nhận được sự ủng hộ của người dân Phi-li-pin thông qua một cuộc trưng cầu ý dân. Chính phủ Phi-li-pin và MILF cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán cho đến khi đạt được thỏa thuận chi tiết về một hiệp định hòa bình cuối cùng.

Theo Nhandan