Thứ năm,  06/10/2022

Châu Âu họp thảo luận khủng hoảng nợ

Theo AP, ngày 8-10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) diễn ra ở Luých-xăm-bua, nhằm xem xét việc giải ngân khoản cứu trợ mới cho Hy Lạp.Các bộ trưởng thảo luận báo cáo của phái đoàn bộ ba chủ nợ, gồm Ủy ban châu Âu (EC), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), về kết quả đàm phán với Chính phủ Hy Lạp chung quanh chương trình "thắt lưng, buộc bụng" của A-ten. Tuy nhiên, hội nghị chưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch cải cách của Hy Lạp lẫn việc giải ngân khoản cứu trợ cho A-ten.Hôm nay (ngày 9-10), Bộ trưởng Tài chính 27 nước Liên minh châu Âu (EU) họp ở Luých-xăm-bua, nhằm tìm cách đối phó cuộc khủng hoảng nợ công trước khi Hội nghị cấp cao EU diễn ra cuối tháng 10 này. Trong đó có khả năng gia hạn một năm, tới năm 2014, để Bồ Đào Nha khắc phục tình trạng thâm hụt ngân...
Theo AP, ngày 8-10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) diễn ra ở Luých-xăm-bua, nhằm xem xét việc giải ngân khoản cứu trợ mới cho Hy Lạp.

Các bộ trưởng thảo luận báo cáo của phái đoàn bộ ba chủ nợ, gồm Ủy ban châu Âu (EC), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), về kết quả đàm phán với Chính phủ Hy Lạp chung quanh chương trình “thắt lưng, buộc bụng” của A-ten. Tuy nhiên, hội nghị chưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch cải cách của Hy Lạp lẫn việc giải ngân khoản cứu trợ cho A-ten.

Hôm nay (ngày 9-10), Bộ trưởng Tài chính 27 nước Liên minh châu Âu (EU) họp ở Luých-xăm-bua, nhằm tìm cách đối phó cuộc khủng hoảng nợ công trước khi Hội nghị cấp cao EU diễn ra cuối tháng 10 này. Trong đó có khả năng gia hạn một năm, tới năm 2014, để Bồ Đào Nha khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách.

Theo Nhandan