Thứ sáu,  31/03/2023

Khu vực Ðông Á – Thái Bình Dương tăng trưởng năm 2012 sẽ chậm lại

Ngày 8-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương. Theo đó, WB đánh giá, tăng trưởng kinh tế ở khu vực này có thể giảm từ 8,2% năm 2011 xuống 7,2% trong năm nay, trước khi phục hồi lên mức 7,6% năm 2013.Tăng trưởng ở những nước phát triển sẽ vẫn ở mức khiêm tốn, và sự phục hồi của khu vực được thúc đẩy chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ ở các nước đang phát triển. Đóng góp của khu vực vào kinh tế toàn cầu đã tăng gấp ba lần trong hai thập kỷ qua, từ 6% lên gần 18%, làm nổi bật tầm quan trọng của tăng trưởng khu vực này đối với toàn thế giới. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn toàn cầu, đói nghèo trong khu vực sẽ tiếp tục giảm, với tỷ lệ người sống dưới hai USD/ngày dự kiến sẽ giảm xuống còn 24,5% vào cuối năm 2013 so mức 28,8% năm 2010.WB cũng khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách trong khu vực sẽ phải tiếp tục...
Ngày 8-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương. Theo đó, WB đánh giá, tăng trưởng kinh tế ở khu vực này có thể giảm từ 8,2% năm 2011 xuống 7,2% trong năm nay, trước khi phục hồi lên mức 7,6% năm 2013.

Tăng trưởng ở những nước phát triển sẽ vẫn ở mức khiêm tốn, và sự phục hồi của khu vực được thúc đẩy chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ ở các nước đang phát triển. Đóng góp của khu vực vào kinh tế toàn cầu đã tăng gấp ba lần trong hai thập kỷ qua, từ 6% lên gần 18%, làm nổi bật tầm quan trọng của tăng trưởng khu vực này đối với toàn thế giới. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn toàn cầu, đói nghèo trong khu vực sẽ tiếp tục giảm, với tỷ lệ người sống dưới hai USD/ngày dự kiến sẽ giảm xuống còn 24,5% vào cuối năm 2013 so mức 28,8% năm 2010.

WB cũng khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách trong khu vực sẽ phải tiếp tục tăng cường quản lý tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo trong một môi trường chưa ổn định; tiếp tục tái cấu trúc kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư vào hệ thống hạ tầng và giáo dục…

Theo Nhandan