Thứ ba,  21/03/2023

Sự lựa chọn vì dân chủ và tiến bộ ở Vê-nê-xu-ê-la

Hội đồng Bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la (CNE) xác nhận, với hơn 90% số phiếu được kiểm của cuộc bầu cử tổng thống nước này ngày 7-10, ứng cử viên của đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền, Tổng thống đương nhiệm U.Cha-vết đã tái cử với 54,42% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên của lực lượng đối lập H.Ca-pri-lết chỉ giành được gần 45% số phiếu bầu, đã chấp nhận thất bại.Hàng nghìn người dân Vê-nê-xu-ê-la đã xuống đường ở Thủ đô Ca-ra-cát mừng thắng lợi của Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết. Thắng lợi này phản ánh niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Vê-nê-xu-ê-la đối với những cải cách chính trị, kinh tế - xã hội do Tổng thống U.Cha-vết khởi xướng và kiên trì thực hiện nhằm đưa đất nước tiến theo con đường "CNXH thế kỷ 21". Sinh ngày 28-7-1954, tại Vê-nê-xu-ê-la, Tổng thống U.Cha-vết tốt nghiệp Học viện Quân sự Vê-nê-xu-ê-la và là Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Chính trị Đại học Xi-môn Bô-li-va. Ông từng tham gia vận động đấu tranh chính trị, sáng lập Phong trào đệ ngũ Cộng hòa (MVR) liên minh với...

Hội đồng Bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la (CNE) xác nhận, với hơn 90% số phiếu được kiểm của cuộc bầu cử tổng thống nước này ngày 7-10, ứng cử viên của đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền, Tổng thống đương nhiệm U.Cha-vết đã tái cử với 54,42% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên của lực lượng đối lập H.Ca-pri-lết chỉ giành được gần 45% số phiếu bầu, đã chấp nhận thất bại.

Hàng nghìn người dân Vê-nê-xu-ê-la đã xuống đường ở Thủ đô Ca-ra-cát mừng thắng lợi của Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết. Thắng lợi này phản ánh niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Vê-nê-xu-ê-la đối với những cải cách chính trị, kinh tế – xã hội do Tổng thống U.Cha-vết khởi xướng và kiên trì thực hiện nhằm đưa đất nước tiến theo con đường “CNXH thế kỷ 21”.

Sinh ngày 28-7-1954, tại Vê-nê-xu-ê-la, Tổng thống U.Cha-vết tốt nghiệp Học viện Quân sự Vê-nê-xu-ê-la và là Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Chính trị Đại học Xi-môn Bô-li-va. Ông từng tham gia vận động đấu tranh chính trị, sáng lập Phong trào đệ ngũ Cộng hòa (MVR) liên minh với các tổ chức chính trị xã hội khác, như Phong trào Tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS), Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT), Đảng Cộng sản và Phong trào Tuyển cử nhân dân (MEP). Ông trúng cử Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la tháng 12-1998 và chính thức nhậm chức tháng 2-1999. Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo đất nước, Tổng thống U.Cha-vết đã phát động cuộc cách mạng mang tên người anh hùng giải phóng dân tộc X.Bô-li-va nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ tiến bộ, xóa bỏ nghèo đói, bất công; đầu tư cho các chương trình xã hội, cải thiện mức sống của các tầng lớp nhân dân lao động và tăng cường hợp tác, liên kết khu vực. Các chính sách tiến bộ của Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân lao động và các lực lượng dân chủ tiến bộ ở khu vực Mỹ la-tinh.

Gần 14 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống U.Cha-vết và PSUV, Vê-nê-xu-ê-la đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, mang lại những đổi thay sâu sắc, tích cực. Kinh tế Vê-nê-xu-ê-la liên tục tăng trưởng cao trong những năm 2004-2007 với mức trung bình hơn 9%. Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2009-2010, kinh tế nước này có dấu hiệu chững lại và giảm sút. Tuy nhiên, năm 2011- 2012 kinh tế Vê-nê-xu-ê-la đã phục hồi và phát triển. Theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Vê-nê-xu-ê-la, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 5,6% trong nửa đầu năm 2012. Tỷ lệ lạm phát giảm liên tiếp trong tám tháng qua, từ 27,6% tháng 12-2011 còn 18,1% trong tháng 8.

Nhờ phát triển kinh tế và thực hiện các chính sách xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt: tỷ lệ người nghèo giảm từ 50,4% còn 33,07%; thất nghiệp từ 16,6% xuống 6,3%…; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 13 nghìn USD, mức lương tối thiểu tăng từ 100 nghìn bô-li-va lên 614 nghìn (286 USD), mức cao nhất khu vực Mỹ la-tinh và sức mua trong dân tăng gấp 4 lần. Với sự giúp đỡ của Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la đã hoàn thành chương trình xóa nạn mù chữ và đang phấn đấu phổ cập tiểu học. Nhà nước dành cho ngân sách giáo dục 20% tổng chi ngân sách. Hàng triệu lượt người được khám, chữa bệnh miễn phí…

Vê-nê-xu-ê-la thực hiện đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập tự chủ, tăng cường hợp tác liên kết khu vực Mỹ la-tinh vì mục tiêu xoá bỏ nghèo đói, lạc hậu và bảo vệ độc lập dân tộc; mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển; tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức quốc tế và khu vực… Vê-nê-xu-ê-la và Cu-ba khởi xướng, thúc đẩy sáng kiến “Liên minh Bô-li-va cho châu Mỹ” (ALBA) và các chương trình hợp tác năng lượng khu vực nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, liên kết kinh tế thương mại cùng phát triển ở khu vực Mỹ la-tinh. Chính sách ngoại giao tích cực và linh hoạt đã nâng cao vị thế của Vê-nê-xu-ê-la trên trường quốc tế.

Những thành tựu quan trọng nói trên là điều kiện để nhân dân Vê-nê-xu-ê-la luôn ủng hộ Tổng thống U.Cha-vết và đảng PSUV. Thắng lợi của Tổng thống U.Cha-vết tại cuộc bầu cử lần này tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách và xây dựng đất nước tiến theo con đường CNXH thế kỷ 21; đồng thời, cổ vũ và góp phần thúc đẩy phong trào cánh tả và các lực lượng dân tộc, dân chủ, tiến bộ ở Mỹ la-tinh và trên thế giới không ngừng phát triển.

Theo Nhandan