Thứ tư,  28/09/2022

Lào sẽ gia nhập WTO vào năm 2013

Bộ Công nghiệp và Thương mại Lào cho biết, Lào sẽ chính thức trở thành thành viên của WTO vào tháng 1-2013. Hãng Roi-tơ đưa tin, ngày 26-10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) dự kiến họp xem xét xác nhận tư cách thành viên của Lào sau 15 năm đàm phán.Để có được sự phê duyệt cuối cùng của WTO về quy chế thành viên của tổ chức này, Lào cần được sự đồng ý thông qua của 2/3 số thành viên WTO. QH Lào phải phê chuẩn thỏa thuận và thông báo lên WTO và sau khi WTO tiến hành các thủ tục tương tự, Lào sẽ chính thức trở thành thành viên của tổ chức này.Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Lào được bắt đầu từ năm 1997 và đến tháng 3-2001, Lào hoàn chỉnh sửa đổi 90 quy định về Luật Thương mại. Ngân hàng phát triển châu Á đánh giá, Lào là một trong những nền kinh tế phát triển năng động của châu Á với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 7,9% trong năm nay nhờ đẩy mạnh hoạt động khai thác mỏ và thủy...
Bộ Công nghiệp và Thương mại Lào cho biết, Lào sẽ chính thức trở thành thành viên của WTO vào tháng 1-2013. Hãng Roi-tơ đưa tin, ngày 26-10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) dự kiến họp xem xét xác nhận tư cách thành viên của Lào sau 15 năm đàm phán.

Để có được sự phê duyệt cuối cùng của WTO về quy chế thành viên của tổ chức này, Lào cần được sự đồng ý thông qua của 2/3 số thành viên WTO. QH Lào phải phê chuẩn thỏa thuận và thông báo lên WTO và sau khi WTO tiến hành các thủ tục tương tự, Lào sẽ chính thức trở thành thành viên của tổ chức này.

Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Lào được bắt đầu từ năm 1997 và đến tháng 3-2001, Lào hoàn chỉnh sửa đổi 90 quy định về Luật Thương mại. Ngân hàng phát triển châu Á đánh giá, Lào là một trong những nền kinh tế phát triển năng động của châu Á với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 7,9% trong năm nay nhờ đẩy mạnh hoạt động khai thác mỏ và thủy điện.

Theo Nhandan