Thứ tư,  22/03/2023

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi QH hợp tác

Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Y.Nô-đa tại phiên họp bất thường QH nước này ngày 29-10 kêu gọi các nghị sĩ hợp tác tránh đẩy việc thông qua các dự luật vào bế tắc; đồng thời chỉ trích yêu cầu của phe đối lập đòi giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử trước thời hạn. Thủ tướng Nô-đa đề nghị các đảng đối lập hợp tác, để QH thông qua các dự luật quan trọng, trong đó có dự luật phát hành trái phiếu giúp cân bằng ngân sách, nhằm ngăn chặn nguy cơ Chính phủ hết ngân sách hoạt động vào cuối tháng 11 tới. Ông Nô-đa không đề cập khả năng giải tán Hạ viện theo yêu cầu của đảng đối lập Dân chủ Tự do (LDP) để tổ chức bầu cử...

Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Y.Nô-đa tại phiên họp bất thường QH nước này ngày 29-10 kêu gọi các nghị sĩ hợp tác tránh đẩy việc thông qua các dự luật vào bế tắc; đồng thời chỉ trích yêu cầu của phe đối lập đòi giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử trước thời hạn. Thủ tướng Nô-đa đề nghị các đảng đối lập hợp tác, để QH thông qua các dự luật quan trọng, trong đó có dự luật phát hành trái phiếu giúp cân bằng ngân sách, nhằm ngăn chặn nguy cơ Chính phủ hết ngân sách hoạt động vào cuối tháng 11 tới. Ông Nô-đa không đề cập khả năng giải tán Hạ viện theo yêu cầu của đảng đối lập Dân chủ Tự do (LDP) để tổ chức bầu cử sớm.

Theo Nhandan