Thứ sáu,  24/03/2023

WB viện trợ 245 triệu USD cho Mi-an-ma

Theo Roi-tơ, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nhất trí dành 245 triệu USD viện trợ Mi-an-ma trong 18 tháng nhằm hỗ trợ công cuộc cải cách và phát triển kinh tế tại nước này.Chương trình viện trợ sẽ tập trung vào công tác xóa đói, giảm nghèo. Đây là lần đầu trong 25 năm qua WB viện trợ cho quốc gia Đông - Nam Á này. WB cũng phê chuẩn tài trợ 80 triệu USD nhằm hỗ trợ các dự án phát triển cộng đồng tại Mi-an-ma. Đồng thời xúc tiến tư vấn cho Mi-an-ma về hiện đại hóa hệ thống tài chính, cải thiện môi trường kinh doanh cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý tài chính công và phát triển kinh tế tư nhân.* QH Mi-an-ma thông qua lần hai dự luật đầu tư nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, dự luật sẽ sớm được Tổng thống Thên Xên ký ban hành. Dự luật sửa đổi linh hoạt và loại bỏ nhiều rào cản đối với các nhà đầu tư nước ngoài; cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nắm tới 50% cổ phần trong các liên...
Theo Roi-tơ, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nhất trí dành 245 triệu USD viện trợ Mi-an-ma trong 18 tháng nhằm hỗ trợ công cuộc cải cách và phát triển kinh tế tại nước này.

Chương trình viện trợ sẽ tập trung vào công tác xóa đói, giảm nghèo. Đây là lần đầu trong 25 năm qua WB viện trợ cho quốc gia Đông – Nam Á này. WB cũng phê chuẩn tài trợ 80 triệu USD nhằm hỗ trợ các dự án phát triển cộng đồng tại Mi-an-ma. Đồng thời xúc tiến tư vấn cho Mi-an-ma về hiện đại hóa hệ thống tài chính, cải thiện môi trường kinh doanh cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý tài chính công và phát triển kinh tế tư nhân.

* QH Mi-an-ma thông qua lần hai dự luật đầu tư nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, dự luật sẽ sớm được Tổng thống Thên Xên ký ban hành. Dự luật sửa đổi linh hoạt và loại bỏ nhiều rào cản đối với các nhà đầu tư nước ngoài; cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nắm tới 50% cổ phần trong các liên doanh và có thể nâng tiếp tỷ lệ này lên nếu được Ủy ban Đầu tư nhà nước chấp thuận; cho phép đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, trừ nông nghiệp, ngư nghiệp và chăn nuôi; miễn thuế hoàn toàn trong năm năm đầu cho các dự án đầu tư mới.

Theo Nhandan