Thứ bảy,  01/04/2023

Tăng cường hợp tác Việt Nam – LB Nga

Theo TTXVN, từ ngày 30-10 đến 3-11, đoàn đại biểu cao cấp Bộ Công an nước ta do Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu thăm làm việc tại LB Nga.Đoàn đã có các cuộc làm việc, hội đàm với lãnh đạo Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) và Bộ Nội vụ LB Nga. Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn LB Nga về sự giúp đỡ tích cực và hiệu quả đối với lực lượng Công an và Cảnh sát Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực giữa Cơ quan An ninh và Bộ Nội vụ Nga với Bộ Công an Việt Nam trong việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận hợp tác song phương, cũng như chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm...Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng... giữa hai nước ổn định, không ngừng được củng cố và có những bước tiến quan trọng; thống...
Theo TTXVN, từ ngày 30-10 đến 3-11, đoàn đại biểu cao cấp Bộ Công an nước ta do Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu thăm làm việc tại LB Nga.

Đoàn đã có các cuộc làm việc, hội đàm với lãnh đạo Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) và Bộ Nội vụ LB Nga. Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn LB Nga về sự giúp đỡ tích cực và hiệu quả đối với lực lượng Công an và Cảnh sát Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực giữa Cơ quan An ninh và Bộ Nội vụ Nga với Bộ Công an Việt Nam trong việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận hợp tác song phương, cũng như chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm…

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước ổn định, không ngừng được củng cố và có những bước tiến quan trọng; thống nhất các biện pháp nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh và nội vụ của Nga.

Theo Nhandan