Thứ ba,  21/03/2023

Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tại Cu-ba

* An-giê-ri khởi động bầu cử Theo Tân Hoa xã, Cu-ba đã tiến hành bầu cử địa phương vòng hai, bị hoãn từ ngày 28-10. Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) cho biết, khoảng 960 nghìn cử tri Cu-ba tới 3.200 điểm bỏ phiếu tại 13 tỉnh, để bầu chọn 1.410 đại biểu hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, với nhiệm kỳ 2,5 năm. Hai tỉnh Xan-ti-a-gô Đê Cu-ba và Ôn-ghin, bị ảnh hưởng nặng nề của bão Sandy, sẽ bỏ phiếu sau. Tỉnh Ôn-ghin sẽ tiến hành bầu cử ngày 11-11, còn ngày bầu cử ở tỉnh Xan-ti-a-gô Đê Cu-ba chưa được công bố.Trong cuộc bầu cử địa phương vòng một ngày 21-10 vừa qua, có tám triệu cử tri, chiếm 94,21% số người đăng ký, đã đi bỏ phiếu, bầu ra 13 nghìn 127 đại biểu trong tổng số 14 nghìn 537 ứng cử viên. Tuy nhiên, tại các đơn vị bầu cử này, không ứng cử viên nào giành hơn 50% số phiếu bầu. Theo luật bầu cử Cu-ba, nếu vòng hai vẫn chưa bầu đủ số đại biểu thì sẽ tiến hành bầu cử vòng ba hoặc vòng bốn.* Trường đại học tự trị...

* An-giê-ri khởi động bầu cử

Theo Tân Hoa xã, Cu-ba đã tiến hành bầu cử địa phương vòng hai, bị hoãn từ ngày 28-10. Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) cho biết, khoảng 960 nghìn cử tri Cu-ba tới 3.200 điểm bỏ phiếu tại 13 tỉnh, để bầu chọn 1.410 đại biểu hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, với nhiệm kỳ 2,5 năm. Hai tỉnh Xan-ti-a-gô Đê Cu-ba và Ôn-ghin, bị ảnh hưởng nặng nề của bão Sandy, sẽ bỏ phiếu sau. Tỉnh Ôn-ghin sẽ tiến hành bầu cử ngày 11-11, còn ngày bầu cử ở tỉnh Xan-ti-a-gô Đê Cu-ba chưa được công bố.

Trong cuộc bầu cử địa phương vòng một ngày 21-10 vừa qua, có tám triệu cử tri, chiếm 94,21% số người đăng ký, đã đi bỏ phiếu, bầu ra 13 nghìn 127 đại biểu trong tổng số 14 nghìn 537 ứng cử viên. Tuy nhiên, tại các đơn vị bầu cử này, không ứng cử viên nào giành hơn 50% số phiếu bầu. Theo luật bầu cử Cu-ba, nếu vòng hai vẫn chưa bầu đủ số đại biểu thì sẽ tiến hành bầu cử vòng ba hoặc vòng bốn.

* Trường đại học tự trị bang Mô-rê-nốt của Mê-hi-cô (UAEM) đã quyết định trao bằng Tiến sĩ Danh dự tặng lãnh tụ cách mạng Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô, vì những đóng góp của ông cho sự phát triển nông nghiệp, giáo dục và văn hóa. Hiệu trưởng Trường UAEM H.Vê-ra cho biết, đây là quyết định của tập thể các giáo sư, sinh viên và công đoàn trường. Một đoàn đại biểu Trường UAEM sẽ đến Cu-ba để trao bằng danh dự tặng lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô.

* Cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp của An-giê-ri đã chính thức khởi động từ ngày 4-11, với chiến dịch vận động tranh cử vào 1.541 hội đồng nhân dân cấp xã và 48 hội đồng cấp tỉnh. Gần 200 ứng cử viên độc lập, cùng toàn bộ 52 chính đảng tham gia cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 29-11 tới. Hiện có 9.177 ứng cử viên hội đồng nhân dân cấp xã và 615 ứng cử viên hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu là 20,6 triệu người. Khoảng 48.000 điểm bỏ phiếu được bố trí trong cả nước.

Theo Nhandan