Thứ hai,  23/05/2022

Cuba: Lãnh tụ Phiđen và Chủ tịch Raun Caxtơrô được đề cử tham gia Quốc hội khóa 8

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn các phương tiện truyền thông Cuba ngày 16/12 cho biết, Lãnh tụ Cách mạng Cuba Phiđen Caxtơrô (Fidel Castro) và Chủ tịch Raun Caxtơrô (Raul Castro) đã được Hội đồng Nhân dân tại hai thành phố Xantiagô đê Cuba (Santiago de Cuba) và Xêgunđô Phrêntê (Segundo Frente) nhất trí đề cử tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 8 trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3/2/2013. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Cuba gần đây nhất vào năm 2008, Lãnh tụ Phiđen cũng được đề cử nhưng ông không tham gia vì lý do sức khỏe và năm đó ông Raun Caxtơrô đã được Quốc hội Cuba bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởngTrong phiên họp bất thường của 168 Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện trên cả nước diễn ra cùng ngày, các đại biểu đã thông qua danh sách 612 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và 1.269 Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo luật bầu cử của Cuba, một nửa số ứng cử viên Đại...

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn các phương tiện truyền thông Cuba ngày 16/12 cho biết, Lãnh tụ Cách mạng Cuba Phiđen Caxtơrô (Fidel Castro) và Chủ tịch Raun Caxtơrô (Raul Castro) đã được Hội đồng Nhân dân tại hai thành phố Xantiagô đê Cuba (Santiago de Cuba) và Xêgunđô Phrêntê (Segundo Frente) nhất trí đề cử tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 8 trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3/2/2013.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Cuba gần đây nhất vào năm 2008, Lãnh tụ Phiđen cũng được đề cử nhưng ông không tham gia vì lý do sức khỏe và năm đó ông Raun Caxtơrô đã được Quốc hội Cuba bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng

Trong phiên họp bất thường của 168 Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện trên cả nước diễn ra cùng ngày, các đại biểu đã thông qua danh sách 612 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và 1.269 Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.


Theo luật bầu cử của Cuba, một nửa số ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Đại biểu Quốc hội sẽ được đề cử từ số những người trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện diễn ra hồi tháng 10 và một nửa còn lại sẽ do Ủy ban Bầu cử Quốc gia đề cử.

Theo Dangcongsan.vn