Thứ tư,  28/02/2024

Cu-ba cấp hơn 130 nghìn khoản tín dụng

Kể từ khi chính sách tín dụng mới được Chính phủ Cu-ba thực hiện hồi tháng 12-2011, Ngân hàng Trung ương Cu-ba (BCC) đã cấp hơn 130 nghìn khoản tín dụng cho các cá nhân, trong đó chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.Chủ tịch BCC Ê.Mê-đi-na cho biết, chính sách tín dụng mới trong khuôn khổ lộ trình cập nhật mô hình kinh tế này đang phát huy tác dụng, tạo thuận lợi cho người dân có điều kiện mua bán nguyên vật liệu, trả tiền công sửa chữa và xây mới nhà ở.* Tại Cô-lôm-bi-a, đợt hai vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa Chính phủ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) nổi dậy nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia này đã kết thúc ngày 21-12. Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định, cuộc đối thoại tiếp tục đạt tiến bộ về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng thời cho biết vòng tiếp theo của cuộc đối thoại được nối lại vào giữa tháng 1-2013 và vấn đề đất đai tiếp tục là chủ đề...

Kể từ khi chính sách tín dụng mới được Chính phủ Cu-ba thực hiện hồi tháng 12-2011, Ngân hàng Trung ương Cu-ba (BCC) đã cấp hơn 130 nghìn khoản tín dụng cho các cá nhân, trong đó chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.

Chủ tịch BCC Ê.Mê-đi-na cho biết, chính sách tín dụng mới trong khuôn khổ lộ trình cập nhật mô hình kinh tế này đang phát huy tác dụng, tạo thuận lợi cho người dân có điều kiện mua bán nguyên vật liệu, trả tiền công sửa chữa và xây mới nhà ở.

* Tại Cô-lôm-bi-a, đợt hai vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa Chính phủ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) nổi dậy nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia này đã kết thúc ngày 21-12. Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định, cuộc đối thoại tiếp tục đạt tiến bộ về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng thời cho biết vòng tiếp theo của cuộc đối thoại được nối lại vào giữa tháng 1-2013 và vấn đề đất đai tiếp tục là chủ đề chính.

Theo Nhandan