Thứ hai,  27/03/2023

Áp-ga-ni-xtan lạc quan về tiến trình hòa giải dân tộc

Binh sĩ Áp-ga-ni-xtan tham gia các khóa huấn luyện của NATO. Roi-tơ ngày 1-1 dẫn nhận định của các nhà thương lượng hòa bình hàng đầu của Áp-ga-ni-xtan cho rằng, có nhiều dấu hiệu lạc quan về tiến triển trong đàm phán hòa giải dân tộc giữa Chính phủ Tổng thống H.Ca-dai với lực lượng Ta-li-ban.Chính quyền Ca-bun hy vọng thuyết phục được Ta-li-ban sớm tham gia tiến trình chính trị của đất nước. Trong khi đó, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan đang nỗ lực chuẩn bị để tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại thêm 12 tỉnh ở miền trung và bắc, khi lực lượng NATO thực hiện giai đoạn thứ tư trong kế hoạch bàn giao an ninh cho người Áp-ga-ni-xtan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Pa-nét-ta nói rằng, việc Tổng thống Áp-ga-ni-xtan tuyên bố nước này bước vào giai đoạn cuối nhận nhiệm vụ an ninh từ Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) là dấu hiệu cho thấy tiến triển vững chắc trong chiến lược an ninh của Mỹ tại...

Binh sĩ Áp-ga-ni-xtan tham gia các khóa huấn luyện của NATO.

Roi-tơ ngày 1-1 dẫn nhận định của các nhà thương lượng hòa bình hàng đầu của Áp-ga-ni-xtan cho rằng, có nhiều dấu hiệu lạc quan về tiến triển trong đàm phán hòa giải dân tộc giữa Chính phủ Tổng thống H.Ca-dai với lực lượng Ta-li-ban.

Chính quyền Ca-bun hy vọng thuyết phục được Ta-li-ban sớm tham gia tiến trình chính trị của đất nước. Trong khi đó, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan đang nỗ lực chuẩn bị để tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại thêm 12 tỉnh ở miền trung và bắc, khi lực lượng NATO thực hiện giai đoạn thứ tư trong kế hoạch bàn giao an ninh cho người Áp-ga-ni-xtan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Pa-nét-ta nói rằng, việc Tổng thống Áp-ga-ni-xtan tuyên bố nước này bước vào giai đoạn cuối nhận nhiệm vụ an ninh từ Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) là dấu hiệu cho thấy tiến triển vững chắc trong chiến lược an ninh của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan.

Theo Nhandan