Thứ hai,  05/06/2023

EU mong muốn Anh tiếp tục là thành viên tích cực

Theo Tân Hoa xã, tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra tại Đa-vốt (Thụy Sĩ), Thủ tướng Anh Đ.Ca-mê-rôn nhấn mạnh, nước này sẽ không quay lưng với Liên hiệp châu Âu (EU), nhưng muốn khối thúc đẩy cải cách mạnh mẽ để trở nên linh hoạt, có tính cạnh tranh cao hơn. Ông Ca-mê-rôn kêu gọi lãnh đạo các nước EU ủng hộ kế hoạch của Luân Đôn tiến hành trưng cầu ý dân về vai trò thành viên của Anh trong khối.Trong khi đó, lãnh đạo các nước Ai-len, I-ta-li-a, Hà Lan... kêu gọi Anh không rời bỏ EU, cho rằng liên minh sẽ mạnh hơn khi có Anh là thành viên. Đức mong muốn Anh tiếp tục là thành viên tích cực và xây dựng. Bỉ tin rằng, người dân Anh sẽ chọn tiếp tục ở lại EU, vì quay lưng với liên minh, Anh sẽ mất nhiều lợi...

Theo Tân Hoa xã, tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra tại Đa-vốt (Thụy Sĩ), Thủ tướng Anh Đ.Ca-mê-rôn nhấn mạnh, nước này sẽ không quay lưng với Liên hiệp châu Âu (EU), nhưng muốn khối thúc đẩy cải cách mạnh mẽ để trở nên linh hoạt, có tính cạnh tranh cao hơn. Ông Ca-mê-rôn kêu gọi lãnh đạo các nước EU ủng hộ kế hoạch của Luân Đôn tiến hành trưng cầu ý dân về vai trò thành viên của Anh trong khối.
Trong khi đó, lãnh đạo các nước Ai-len, I-ta-li-a, Hà Lan… kêu gọi Anh không rời bỏ EU, cho rằng liên minh sẽ mạnh hơn khi có Anh là thành viên. Đức mong muốn Anh tiếp tục là thành viên tích cực và xây dựng. Bỉ tin rằng, người dân Anh sẽ chọn tiếp tục ở lại EU, vì quay lưng với liên minh, Anh sẽ mất nhiều lợi ích.

Theo Nhandan