Thứ ba,  16/08/2022

Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 11-5, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Chủ tịch Ủy ban phía Trung Quốc cùng chủ trì Phiên họp. Hai bên đi sâu trao đổi và đạt nhận thức chung rộng rãi về việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 11-5, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Chủ tịch Ủy ban phía Trung Quốc cùng chủ trì Phiên họp. Hai bên đi sâu trao đổi và đạt nhận thức chung rộng rãi về việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

 Hai bên cho rằng, việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường tin cậy chiến lược, thắt chặt hợp tác toàn diện là phù hợp lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí duy trì giao lưu cấp cao; phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc; khẩn trương bàn bạc và sớm ký kết “Chương trình hành động triển khai Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc”; thúc đẩy hợp tác tổng thể cùng có lợi trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí đi sâu giao lưu kinh nghiệm xây dựng Ðảng, quản lý đất nước; tổ chức tốt Hội thảo lý luận hai Ðảng lần thứ 9; sử dụng hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành; thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại, quân sự, thực thi pháp luật, an ninh, khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế…; tích cực thúc đẩy các dự án kết nối giao thông giữa hai nước; ký kết Kế hoạch thực hiện Hiệp định văn hóa Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2013 – 2015 và Bản ghi nhớ về Danh mục các dự án hợp tác của Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2016.

 Hai bên khẳng định thực hiện nghiêm túc nhận thức chung liên quan của lãnh đạo hai nước và theo Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị giải quyết hòa bình tranh chấp trên biển. Hai bên nhất trí gia tăng cường độ đàm phán của Nhóm công tác về khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, tích cực bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này; sử dụng hiệu quả cơ chế Nhóm công tác chuyên viên Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, khởi động các dự án hợp tác đã thỏa thuận. Hai bên nhất trí thực hiện toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định ở Biển Ðông.

 Hai bên nhất trí lấy năm 2013, năm kỷ niệm 10 năm ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược, làm cơ hội để thực hiện toàn diện nhận thức chung mà lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc đã đạt được, không ngừng mở rộng và làm sâu sắc hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Theo Nhandan