Thứ năm,  02/12/2021

Về tiến trình hòa bình ở Mi-an-ma

Hội đồng an ninh và quốc phòng của Mi-an-ma (NDSC) đã thông qua một số nghị quyết liên quan các nỗ lực hòa bình của chính phủ. Theo đó, vấn đề chấm dứt xung đột vũ trang để đem lại hòa bình cho đất nước gắn liền với luật pháp cũng như sự hòa giải dân tộc.

Hội đồng an ninh và quốc phòng của Mi-an-ma (NDSC) đã thông qua một số nghị quyết liên quan các nỗ lực hòa bình của chính phủ. Theo đó, vấn đề chấm dứt xung đột vũ trang để đem lại hòa bình cho đất nước gắn liền với luật pháp cũng như sự hòa giải dân tộc.

Quan hệ đối tác Ca-na-đa – ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Ca-na-đa G.Be-ớt đã tuyên bố chi tiết bản cam kết tài trợ bổ sung cho những sáng kiến hợp tác ASEAN – Ca-na-đa, sau khi dự Hội nghị Bộ trưởng hằng năm ASEAN – Ca-na-đa và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), được tổ chức tại Bru-nây.

Dự báo tăng trưởng của In-đô-nê-xi-a

Bộ trưởng Tài chính In-đô-nê-xi-a Ch.Bát-xri cho biết, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2013 từ 6,2% xuống 5,9% do các điều kiện kinh tế toàn cầu chưa được cải thiện và đầu tư giảm.

Hội nghị quốc tế về an ninh

Hội nghị quốc tế hằng năm về an ninh tại TP Vla-đi-vô-xtốc thuộc LB Nga thu hút sự tham gia của gần 300 quan chức cấp cao đến từ 83 quốc gia. Hội nghị thảo luận về hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền, tăng cường an ninh giao thông – vận tải quốc tế và khu vực, cũng như an ninh mạng.

Mỹ trừng phạt một tướng Mi-an-ma

Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã áp đặt lệnh trừng phạt Trung tướng Thên Hơ-tây, Giám đốc Công ty Công nghiệp quốc phòng Mi-an-ma với lý do quan chức này vẫn mua thiết bị quân sự từ CHDCND Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm mà Mỹ áp đặt.

Nga cải tổ ngành tên lửa vũ trụ

Tổng thống Nga V.Pu-tin thông qua quyết định thành lập một Ủy ban chuyên trách do Phó Thủ tướng Ð.Rô-gô-din đứng đầu để cải tổ ngành tên lửa vũ trụ. Một trong những cải cách đầu tiên trong ngành vũ trụ tên lửa Nga là Chính phủ nước này đã thông qua quyết định thành lập một công ty cổ phần Tập đoàn tên lửa vũ trụ.

Theo Nhandan