Thứ sáu,  23/07/2021

Indonesia: Dự trữ ngoại tệ tăng lên mức 107,7 tỷ USD

Trong những tháng đầu năm 2014, kinh tế Indonesia đã có dấu hiệu phục hồi mạnh trở lại sau khủng hoảng. Điều này được thể hiện rất rõ qua việc xuất khẩu và dự trữ ngoại tệ tăng mạnh.

Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), ông Peter Jacobs cho biết, dự trữ ngoại tệ của quốc gia này đã tăng từ mức 107 tỷ USD vào cuối tháng 5 lên 107,7 tỷ USD vào cuối tháng 6, chủ yếu nhờ kết quả tích cực của xuất khẩu các loại hàng hóa phi dầu khí.

Theo Ngân hàng Trung ương Indonesia, với lượng dự trữ ngoại hối đạt 107,7 tỷ USD có thể đủ thanh toán nhập khẩu và trả nợ chính phủ Indonesia trong hơn 6 tháng, vượt xa ngưỡng an toàn ba tháng nhập khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhờ dự trữ ngoại tệ gia tăng mà Ngân hàng Trung ương Indonesia đã có thể can thiệp hiệu quả hơn vào ổn định đồng nội tệ rupiah và đối phó với tình trạng gia tăng tiền gửi vào các ngân hàng khác nhau trong cùng kỳ, tác động tích cực đến nỗ lực củng cố khu vực bên ngoài và duy trì tính liên tục của tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Theo CPV