Thứ hai,  21/06/2021

Quốc hội Ukraine chỉ định quyền Thủ tướng mới

Ngày 25/7, Quốc hội Ukraine đã chỉ định Phó Thủ tướng tạm quyền Vladimir Groysman (Vla-đi-mia Grôi-xman) giữ chức quyền Thủ tướng thay ông Arseny Yatsenyuk (Ác-xê-ni Y-a-xê-ni-úc), người đã tuyên bố từ chức một ngày trước đó.

Theo Văn phòng Báo chí của Chính phủ Ukraine, ông Groysman sẽ lãnh đạo Chính phủ cho đến khi Quốc hội nước này bầu được Thủ tướng tạm quyền mới. Hiến pháp Ukraine quy định chỉ có Quốc hội mới có quyền bãi nhiệm thủ tướng bằng cách bỏ phiếu trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đơn xin từ chức.

 

Ông Vladimir Groisman

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexander Turchinov (A-lếch-xan-đơ Tu-rơ-tri-nốp) cho biết đã nhận được đơn từ chức của quyền Thủ tướng Yatseniuk và hiện một ủy ban của Quốc hội đang xem xét sau đó sẽ đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Ông Yatsenyuk tuyên bố từ chức sau khi liên minh đa số trong Quốc hội tan rã và cơ quan lập pháp này từ chối ủng hộ các sáng kiến của chính phủ về ngân sách và cải cách tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz. Ông Yasenyuk cũng đã chỉ định quyền Phó Thủ tướng Groysman lên thay thế vị trí của ông.

Liên minh Sự lựa chọn châu Âu đã tan rã sau khi phái Udar của ông Vitaly Klitschko (Vi-ta-li Cli-scô) và phái Svoboda của ông Oleg Tyagnybok (Ô-lếch Ti-a-ni-bốc) tuyên bố rút khỏi liên minh đa số trong Quốc hội trong cuộc họp ngày 24/7. Liên minh này được thành lập ngay sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanucovich (Vích-to Y-a-nu-cô-vích) hồi tháng Hai vừa qua.

Trong vòng một tháng tới, nếu không thành lập được một liên minh đa số mới, Tổng thống Petr Poroshenko (Pi-ốt Pô-rô-sen-cô) có quyền giải tán Quốc hội và ấn định cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến vào ngày 26/10 tới.

Theo CPV