Thứ sáu,  14/05/2021

Trung Quốc: Gần 90% các thành phố không đạt chuẩn về chất lượng không khí

Ngày 2/2, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc công bố, năm 2014, gần 90% các thành phố của Trung Quốc không đạt chuẩn về chất lượng không khí; tuy nhiên, tình trạng này đã được cải thiện hơn nhiều so với năm 2013.

Kể từ đầu năm 2013, Trung Quốc bắt đầu đưa chỉ số PM2.5 và khí ozone vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng không khí. 74 thành phố đã được chọn vào danh sách thử nghiệm theo tiêu chuẩn mới và trong năm 2013, chỉ có 3 thành phố trong số này đạt chuẩn chất lượng không khí.

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết, năm 2014, chỉ có 8 trong tổng số 74 thành phố trọng điểm đạt chuẩn về chất lượng không khí, gồm: Hải Khẩu (Hải Nam), Châu Sơn (Chiết Giang), Huệ Châu, Thâm Quyến, Chu Hải (Quảng Đông), Phúc Châu (Phúc Kiến), Lhasa (Tây Tạng) và Côn Minh (Vân Nam).

Trong số 10 thành phố bị ô nhiễm nặng năm 2014, có 6 thành phố đều nằm trong tỉnh Hà Bắc là Bảo Định, Hình Đài, Thạch Gia Trang, Đường Sơn, Hàm Đan và Hành Thủy.

Đáng chú ý, thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân đều bị liệt vào “danh sách đen” 10 thành phố có tình trạng ô nhiễm khói bụi nặng nề nhất. Thời gian đạt chuẩn chất lượng không khí ở hai thành phố này trong năm qua chỉ là 156 ngày, thấp hơn 85 ngày so với mức bình quân của 74 thành phố, còn chỉ số ô nhiễm PM2.5 cũng cao hơn 1,6 lần so với tiêu chuẩn.

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết, năm 2014, nồng độ bụi PM2.5 trung bình tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc là khoảng 93 microgram/mét khối, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn không khí quốc gia Trung Quốc là 35 microgram/mét khối.

Theo CPV