Thứ sáu,  07/05/2021

Các nước vùng Vịnh xúc tiến lập hệ thống chăm sóc y tế chung

Ngày 6/2, kết thúc hội nghị Bộ trưởng Y tế sáu nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Riyadh (Saudi Arabia), GCC đã tiến gần hơn tới việc thành lập một hệ thống chăm sóc y tế chung.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng Y tế vùng Vịnh đã đưa ra nhiều đề xuất để chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc y tế tại các nước thành viên, trong đó có việc giới thiệu một hệ thống thẻ thông minh cho phép người dân GCC được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế tại tất cả các quốc gia thành viên.

Theo người đứng đầu ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng Y tế GCC, tiến sỹ Tawfiq Khoja, GCC đang trong giai đoạn cuối để hoàn tất hệ thống thẻ thông minh cũng như thực hiện cơ chế chung về chăm sóc y tế.

Ông Khoja cho biết GCC đang chờ các nước thành viên xác nhận chính thức về việc tham gia dự án chung, song không đề cập đến thời điểm triển khai hệ thống chăm sóc y tế này. Trước mắt, GCC có thể triển khai một dự án thí điểm quy mô nhỏ trước khi giới thiệu hệ thống này ra toàn khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh sáu nước thành viên GCC – gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) – có kế hoạch thành lập một Liên minh vùng Vịnh nhằm tăng cường hợp tác.

Theo VietnamPlus