Chủ nhật,  05/02/2023

Mỹ hỗ trợ châu Phi bảo đảm an ninh

          

Theo Roi-tơ, phối hợp và hỗ trợ các nước châu Phi bảo đảm an ninh khu vực, nhất là tại Xô-ma-li-a và Nam Xu-đăng, là chủ đề chính trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri tới một loạt nước châu Phi. Ngày 22-8, tại cuộc thảo luận ở Kê-ni-a, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và các nước Kê-ni-a, Xô-ma-li-a, Nam Xu-đăng, U-gan-đa và Xu-đăng, các bên nhất trí thúc đẩy triển khai lực lượng của khu vực Đông Phi gồm khoảng bốn nghìn binh sĩ tới Nam Xu-đăng, trong bối cảnh giao tranh giữa các phe phái đối địch tại đây bùng phát từ tháng 7 vừa qua. Mỹ khẳng định, đây không phải lực lượng can thiệp, mà làm nhiệm vụ bảo vệ dân thường, theo sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Oa-sinh-tơn cũng cam kết hợp tác và hỗ trợ khu vực trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Nhandan