Chủ nhật,  05/02/2023

Thuế trở thành gánh nặng lớn nhất đối với các hộ gia đình Canada

Kết quả nghiên cứu mới đây của Viện Fraser, một cơ quan nghiên cứu chính sách công hoạt động độc lập tại Canada, cho thấy gánh nặng lớn nhất đối với các hộ gia đình Canada hiện nay là các khoản thuế phải nộp cho chính phủ, chứ không phải các chi phí sinh hoạt thường ngày.

Kết quả nghiên cứu cho biết trong năm 2015, trung bình mỗi hộ gia đình Canada có thu nhập 80.600 đôla Canada (CAD) sẽ phải trả 34.000 CAD tiền thuế các loại, cao hơn mức chi tổng cộng khoảng 30.000 CAD cho việc mua thực phẩm, quần áo và trả tiền thuê hay mua trả góp nhà. Nói cách khác, các khoản thuế phải nộp chiếm tới 42,4% thu nhập của các hộ gia đình, trong khi các nhu cầu thiết yếu khác chỉ chiếm 37,6%. Tỷ lệ này đã thay đổi đáng kể từ năm 1961 khi các hộ gia đình chỉ phải chi 33,5% cho các khoản thuế và 56,5% cho những nhu cầu khác.

Cũng theo nghiên cứu trên, kể từ năm 1961, hóa đơn thuế của các hộ gia đình ở Canada đã tăng tới 1.939%, cao hơn nhiều lần so với mức tăng 645% của thực phẩm, 746% của quần áo và 1.425% của nhà ở. Nếu loại bỏ yếu tố lạm phát thì hóa đơn thuế vẫn tăng tới 152,9%.

Giám đốc nghiên cứu tài chính tại Viện Fraser, ông Charles Lammam (Chác-lơ Lam-mam) cho biết phần lớn người dân Canada không nhận ra một thực tế là họ đang phải trả tiền thuế quá cao. Theo ông, thuế là khoản thu nhập quan trọng giúp chính phủ duy trì hoạt động, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là người dân có được hưởng những lợi ích tương ứng với số tiền thuế mà họ đang phải nai lưng gánh vác hay không. Với mức thuế phải đóng lên tới 42% thu nhập của gia đình, người dân Canada có quyền được hỏi xem họ đang được hưởng những giá trị ưu việt gì từ mỗi đồng thuế phải nộp./. 

Theo Dangcongsan