Thứ hai,  04/12/2023

Diễn đàn pháp luật ASEAN về một số công ước của Hội nghị La Hay

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức diễn đàn pháp luật ASEAN với chủ đề  Một số công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trong mối liên hệ với ASEAN. 

Đại diện các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế và Ban thư ký ASEAN tham dự hội nghị.

Khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định những năm qua, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN đã có bước tiến quan trọng, ngày càng đi vào thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác về pháp luật và tư pháp có vai trò ngày càng quan trọng để cùng chia sẻ, đóng góp vào việc xử lý các vấn đề pháp luật và tư pháp của mỗi nước và của cả khu vực. 

Đến nay, ASEAN đã có 4 quốc gia là thành viên của Hội nghị La Hay, gia nhập tổng số 12 công ước. Những bước tiến này đã trực tiếp tạo cơ sở pháp lý quốc tế cho hợp tác trong lĩnh vực tư pháp quốc tế giữa các nước ASEAN với quốc tế cũng như trong chính cộng đồng ASEAN.

Việt Nam đã trở thành thành viên Hội nghị La Hay vào năm 2013; gia nhập Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế vào năm 2011, Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại vào năm 2016. 

Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khả năng gia nhập các công ước khác của Hội nghị La Hay liên quan trực tiếp đến hợp tác pháp luật và tư pháp như Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ; Công ước Thu thập chứng cứ, Công ước về các khía cạnh của hành vi bắt cóc trẻ em. Vì vậy, diễn đàn pháp luật ASEAN lần này chính là cơ hội để các nước đẩy mạnh hợp tác tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự và thương mại.

Tại diễn đàn, đại diện các nước ASEAN và Việt Nam cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các kết quả nghiên cứu, lợi ích và thách thức trong gia nhập và thực hiện các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, tập trung vào 2 Công ước đa phương quan trọng về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại. Đó là Công ước năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp, Công ước năm 1980 về thu thập chứng cứ trong lĩnh vực dân sự và thương mại. 

Các đại biểu cùng nhau phân tích, làm rõ hợp tác giữa các nước ASEAN trong việc gia nhập và tham gia các Công ước của Hội nghị La Hay./.

Theo VietnamPlus