Thứ ba,  05/12/2023

Trung Quốc: Thanh toán trực tuyến tăng mạnh

Tại Trung Quốc, tỷ lệ thanh toán bằng thẻ ngân hàng suy giảm trong 3 năm liên tiếp, trong khi đó, việc thanh toán trực tuyến lại gia tăng mạnh mẽ.

Hiệp hội Thanh toán Trung Quốc (PCAC) vừa công bố báo cáo cho thấy lượng giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ ngân hàng ở nước này trong năm 2016 lần đầu tiên sụt giảm.

Theo thống kê của PCAC, hoạt động rút tiền bằng thẻ ngân hàng ở Trung Quốc trong năm 2016 đạt tổng giá trị 65.500 tỷ Nhân dân tệ (9.510 tỷ USD), giảm 10,46% so với năm 2015.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỷ lệ thanh toán bằng thẻ ngân hàng suy giảm nhất là tốc độ tăng chậm số lượng các giao dịch có giá trị lớn và sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán trực tuyến, trong đó có phương thức thanh toán thông qua thao tác quét mã QR bằng điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, hoạt động thanh toán trực tuyến ở Trung Quốc cũng đang gia tăng hết sức nhanh chóng với việc doanh thu của các hệ thống thanh toán phi ngân hàng trong năm 2016 đã đạt tốc độ tăng trưởng trên 100%. 

Điều này cho thấy, quốc gia đông dân nhất thế giới này đang bước vào giai đoạn phát triển thành một xã hội không sử dụng tiền mặt.

Báo cáo của PCAC cũng cho biết người Trung Quốc rất ưa chuộng sử dụng các thiết bị đầu cuối di động để thanh toán trực tuyến thay vì sử dụng máy tính. Những tập đoàn lớn trong lĩnh vực thanh toán di động của Trung Quốc đang góp phần quan trọng cho sự hình thành và phát triển của một xã hội không sử dụng tiền mặt. 

Theo baochinhphu