Thứ năm,  20/01/2022

Liên hợp quốc và Sudan ký kết hợp tác về chống chủ nghĩa cực đoan

Ngày 29/5, Ủy ban quốc gia về chống khủng bố của Sudan (SNCCT) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan.
Đại diện UNDP và SNCCT ký kết Biên bản ghi nhớ về chống chủ nghĩa cực đoan (Ảnh: UNDP)

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chống khủng bố của Sudan – ông Mohamed Jamaluddin và Giám đốc UNDP tại Sudan – ông Silva Ramachandran.

Thông qua Biên bản ghi nhớ, hai bên thể hiện mong muốn giải quyết nguy cơ bị ảnh hưởng của những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là giới trẻ trước chủ nghĩa cực đoan; xây dựng năng lực quốc gia trong ngăn chặn và giải quyết chủ nghĩa cực đoan.

Các mục tiêu này sẽ tập trung vào các hoạt động như phát triển chiến lược quốc gia, phát triển năng lực, phục hồi và tái hòa nhập những thanh niên có nguy cơ cực đoan,…

Trước đó, năm 2016, UNDP và SNCCT cũng đã phối hợp tiến hành nghiên cứu toàn diện về xu hướng, tình hình khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Sudan trong những năm gần đây.

Năm 2014, Chính phủ Sudan đã thành lập Ủy ban quốc gia về chống khủng bố của Sudan (SNCCT). Kể từ đó đến nay, Ủy ban này đã có những bước tiến quan trọng trong việc giải quyết xu hướng bạo lực cực đoan xuất hiện tại đất nước./.

Theo Dangcongsan