Thứ ba,  06/06/2023

Khai mạc Diễn đàn Jeju về an ninh lần thứ 12 tại Hàn Quốc

Diễn đàn Jeju, một trong những hội thảo an ninh quốc tế có quy mô lớn nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, đã khai mạc tại đảo du lịch Jeju của Hàn Quốc từ ngày 31/5. 

Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 5.000 quan chức các chính phủ, các cựu chính trị gia nổi tiếng, giới học giả và các chuyên gia trên khắp thế giới đến thảo luận các quan điểm về an ninh, kinh tế, môi trường và các lĩnh vực khác trong thời gian tới. 

Diễn đàn Jeju lần thứ 12 diễn ra trong 3 ngày được khai mạc tại Trung tâm hội nghị đảo Jeju với chủ đề “Chia sẻ tầm nhìn chung vì tương lai châu Á.”

Diễn đàn sẽ có tổng cộng 75 cuộc họp xung quanh các vấn đề ngoại giao, kinh tế, biến đổi khí hậu, giáo dục và văn hóa, trong đó có 11 cuộc họp trọng tâm nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và các vấn đề nhân đạo. 

Diễn đàn Jeju được tổ chức từ năm 2001 nhằm tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy hợp tác khu vực vì hòa bình và thịnh vượng cho Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. 

Hàn Quốc có tham vọng biến Diễn đàn Jeju thành một diễn đàn quốc tế có thể sánh ngang Diễn đàn quốc tế Davos được tổ chức hàng năm tại Thụy Sĩ./. 

Theo VietnamPlus