Thứ ba,  06/06/2023

Đảng CPP giành thắng lợi trong bầu cử địa phương ở Cam-pu-chia

Ngày 5-6, Ủy ban Bầu cử quốc gia Cam-pu-chia (NEC) thông báo kết quả ban đầu cuộc bầu cử tại 1.646 xã, phường vừa diễn ra một ngày trước đó.

Theo đó, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền dẫn đầu, đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập đứng ở vị trí thứ hai. NEC cho biết, có 89,52% số cử tri trong tổng số hơn 7,8 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu bầu 1.646 hội đồng xã, phường trong cả nước. Cuộc bầu cử địa phương lần này có 12 đảng tham gia.

Dự kiến, NEC sẽ công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử vào ngày 25-6 tới.

Theo Nhandan