Thứ sáu,  28/01/2022

Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt giám sát và kiểm tra nội bộ

Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 5/6 đã ban hành “Thông tri về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm tra nội bộ Đảng trong tình hình mới.”

Trong Thông tri có nhấn mạnh nhiệm vụ chính của hai công tác này là đảm bảo sự chấp hành nghiêm túc lý luận, đường lối và chính sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thông tri yêu cầu Đảng ủy các cấp phải cải tiến và đổi mới các phương pháp giám sát và kiểm tra, nỗ lực nâng cao hiệu quả của các công tác này.

Bên cạnh đó, các cơ quan này cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra tại chỗ, điều tra kín và kiểm tra thí điểm.

Đối với những vấn đề bị phát hiện trong quá trình giám sát và kiểm tra, Đảng ủy các cấp cần chỉ đạo và đôn đốc các địa phương, ban ngành và đơn vị liên quan nghiêm túc khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm.

Đối với các địa phương, ban ngành và đơn vị để xảy ra nhiều vấn đề nổi cộm, cán bộ lãnh đạo có liên quan của các địa phương, ban ngành và đơn vị này sẽ bị triệu tập để cảnh cáo.

Kết quả kiểm tra có thể được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo trong một phạm vi nhất định để các bên liên quan giám sát.

Thông tri cũng nhấn mạnh việc tăng cường truy cứu trách nhiệm đối với công tác kiểm tra và giám sát.

Theo đó, những người cố tình can thiệp và cản trở công tác giám sát và kiểm tra sẽ bị truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh.

Các cán bộ giám sát và kiểm tra sẽ bị xử lý kỷ luật nếu thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Theo Dangcongsan