Thứ tư,  07/06/2023

Bầu cử ở Anh: Đảng Bảo thủ gặp khó?

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May sẽ là đảng giành được nhiều ghế nhất ở Hạ viện nhưng có thể không giành được đủ đa số cần thiết để giành chiến thắng.

Kết quả thăm dò dư luận ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu tại cuộc tổng tuyển cử ở Anh ngày 8/6 cho biết hiện chưa có đảng nào giành được số ghế quá bán tại Hạ viện.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận ngoài phòng phiếu đã đóng cửa (Exit Poll), đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May giành được 314 ghế; Công đảng giành được 266 ghế; đảng Quốc gia Scotland được 34 ghế và đảng Tự do dân chủ có 14 ghế, đài BBC đưa tin lúc 4 giờ 37 phút sáng 9/6 (theo giờ Hà Nội).

Theo luật bầu cử của Anh, số ghế cần thiết để 1 đảng chiếm đa số tại Hạ viện và đứng ra thành lập chính phủ mới là 326 ghế/650 ghế. Như vậy, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh còn thiếu 12 ghế để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả thăm dò bước đầu. Hiện việc kiểm phiếu đang được tiến hành và kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào 11 giờ trưa ngày 9/6 (giờ địa phương).

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có một đảng thắng với đa số sau bầu cử:

Đảng có nhiều nghị sĩ nhất sẽ thành lập chính phủ kế tiếp?

Không nhất thiết. Đảng giành nhiều ghế nhất sau khi phiếu được kiểm tại 650 đơn vị bầu cử, thường được gọi là đảng thắng trong cuộc bầu cử và lãnh đạo của đảng này gần như luôn trở thành Thủ tướng.

Nếu không có đảng nào chiếm đa số, có khả năng đảng đứng thứ hai sẽ thành lập chính phủ với sự hậu thuẫn của các đảng khác.

Làm cách nào để một ai đó thắng cử?

Cách dễ nhất để trở thành Thủ tướng là thắng với đa số tại Hạ viện – đa số có nghĩa là đảng đó giành nhiều ghế tại Hạ viện hơn tất cả các đảng khác gộp lại.

Cần có bao nhiêu nghị sĩ tại Hạ viện để trở thành đa số?

Cần 326 ghế. Như vậy là đủ để có một chính phủ có thể bỏ phiếu thông qua các đạo luật mà không bị các đảng đối lập bỏ phiếu phản đối. Nếu không đạt con số đó thì sẽ rơi vào tình trạng “Quốc hội treo” (tình trạng không có một đảng duy nhất giành đủ số ghế để tự mình thành lập một chính phủ với đa số).

Nếu xảy ra tình trạng “Quốc hội treo”, lãnh đạo các đảng sẽ hội đàm để thành lập một chính phủ liên minh.

Vai trò của Nữ hoàng Anh

Theo truyền thống, Nữ hoàng không can thiệp vào các đảng chính trị vì thế không bao giờ có chuyện bà sẽ chọn ai là Thủ tướng.

Liên minh chính phủ là gì?

Một liên minh là khi hai hoặc vài đảng hợp tác để điều hành chính phủ như một đơn vị thống nhất.

(Nguồn: BBC)

Theo baochinhphu