Thứ ba,  30/05/2023

Mỹ Latinh soạn thảo luật khung về đánh bắt thủy sản thủ công

Ngày 21/6, Nghị viện Mỹ Latinh và Caribe (Parlatino) đã hoàn thành soạn thảo Luật mô hình về đánh bắt thủy sản thủ công đầu tiên trên thế giới, được chờ đợi sẽ là hình mẫu để các khu vực và quốc gia khác noi theo.

Được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO), tổ chức Mexico không nạn đói, chính phủ Tây Ban Nha và Mặt trận nghị viện chống nạn đói tại Mỹ Latinh và Caribe, bộ luật mô hình trên là một khuôn khổ pháp lý mà các nước có thể sử dụng làm cơ sở để xây dựng các chính sách riêng của mình cũng như các bộ luật quốc gia để hỗ trợ cho hàng triệu người đang xem nghề đánh bắt thủy sản thủ công là phương tiện kiếm sống chính của mình.

Luật mô hình về đánh bắt thủy sản bao gồm 10 chương đề cập tới các chủ đề quan trọng cho sự phát triển của ngành thủy sản như việc đăng ký đánh bắt cá, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định hành nghề và quyền và nghĩa vụ của những người làm việc trong ngành thủy sản.

Bên cạnh đó, bộ luật cũng đề cập cụ thể đến Kế hoạch Hành động Quốc tế chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân theo quy định, cũng như việc quản lý những rủi ro thiên tai và vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản của Parlatino Armando Castaingdebat cho biết bộ luật này cung cấp các công cụ để nhận biết và bảo vệ quyền của việc đánh bắt thủy sản quy mô nhỏ.

Trong khi đó, quan chức phụ trách về Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản của FAO Alejandro Flores khẳng định những nguyên tắc và khuyến nghị của bộ luật mới này cho phép tăng cường tính bền vững của ngành thủy sản cũng như đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trong khu vực.

Theo số liệu của FAO, hiện có hơn 2,3 triệu người tại khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe làm việc trong ngành đánh bắt thủy sản và phần lớn số đó làm việc theo quy mô nhỏ.

Mỗi năm, ngành thủy sản của khu vực Mỹ Latinh và Caribe tạo ra hơn 11 triệu tấn sản phẩm từ việc đánh bắt cá trên biển và vùng nước nội địa.

Tuy nhiên, các ngư dân thủ công đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ các nhà khai thác thủy sản lớn./.

Theo VietnamPlus