Thứ tư,  22/09/2021

Anh sẽ chấm dứt tự do đi lại với Liên minh châu Âu sau Brexit

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Nhập cư Anh Brandon Lewis ngày 27/7 tuyên bố, sự tự do đi lại của người lao động giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ chấm dứt sau khi Anh rời khỏi khối này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lewis cho biết, một hệ thống nhập cư mới sẽ được áp dụng vào tháng 3/2019 sau khi Anh rời khỏi EU.

Phát biểu với Đài BBC, Bộ trưởng Lewis nêu rõ: “Sự tự do đi lại của người lao động chấm dứt khi chúng tôi rời khỏi EU vào mùa Xuân năm 2019.”

Ông Lewis cũng nói rằng một hệ thống nhập cư mới sẽ được thực hiện vào mùa Xuân năm 2019.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd phát biểu trên báo Financial Times: “Sau khi Anh rời khỏi EU, chính phủ sẽ áp dụng các luật lệ và thủ tục nhập cư mới đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Anh cũng như của toàn xã hội. Tôi cũng muốn tái cam kết với các doanh nghiệp cũng như các công dân mang quốc tịch EU rằng chúng tôi sẽ đảm bảo không có &#39ranh giới ngăn cách&#39 sau khi chúng tôi rời khỏi EU”./.

Theo VietnamPlus