Thứ tư,  22/09/2021

Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan (SOM 3) là đợt hội nghị SOM chính thức lần thứ 3 trong Năm APEC Việt Nam 2017.

SOM 3 sẽ diễn ra trong 13 ngày, từ ngày 18-30/8/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ SOM 3 sẽ diễn ra 75 cuộc họp của 4 Ủy ban, 38 Nhóm công tác và các tiểu nhóm.

SOM 3 sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác của APEC, các ưu tiên được thông qua tại Hội nghị SOM 1 và SOM 2; đồng thời, xây dựng nội dung và chương trình của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng.

Theo Dangcongsan