Thứ năm,  15/04/2021

APEC thảo luận nhiều lĩnh vực hợp tác

Ngày 22-8, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM3) tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra 15 hoạt động của các ủy ban và nhóm công tác của APEC. Các Bộ Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thanh tra Chính phủ đảm nhiệm vai trò chủ trì, đồng chủ trì nhiều cuộc họp và hoạt động của SOM3.

* Nhóm công tác về y tế (HWG) có buổi làm việc chung với các nhóm và tiểu ban cùng các tổ chức quốc tế như ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB). Các đại biểu cũng tham dự các cuộc Đối thoại chính sách y tế trong khu vực APEC.

* Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 25, thảo luận tình hình phòng, chống tham nhũng và tiến triển trong việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc và Tuyên bố về Phòng chống tham nhũng do các nhà lãnh đạo APEC thông qua năm 2014. Các đại biểu cũng thảo luận việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức quốc tế trong phòng, chống tham nhũng.

* Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) tổ chức Đối thoại công tư về nguồn gốc xuất xứ, chia sẻ đánh giá về những cơ hội và thách thức đối với việc áp dụng Bộ quy tắc nguồn gốc xuất xứ trong bối cảnh nhiều hiệp định thương mại tự do đang và đã hình thành ở khu vực.

* Trong khi Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) khởi động các cuộc thảo luận, Nhóm công tác về ứng phó tình trạng khẩn cấp (EPWG) kết thúc hoạt động tại SOM3, với báo cáo về tình hình thiên tai năm 2017 và việc áp dụng chính sách giảm thiểu rủi ro. Các đại biểu cũng thông qua kế hoạch hoạt động và các dự án được triển khai trong năm 2018.

* Ủy ban Kinh tế (EC) tổ chức Hội thảo về phương pháp xếp hạng theo hệ thống đèn hiệu giao thông với mục tiêu xây dựng Phương pháp xếp hạng theo hệ thống đèn hiệu giao thông (TLSM), bảo đảm khả năng áp dụng hệ thống TLSM cho các thành viên.

* Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hóa chất của Nhóm đối thoại về hóa chất (CD), các đại biểu nhất trí xây dựng một chương trình đào tạo dài hạn về xây dựng và tăng cường khả năng quản lý cho các nhà hoạch định chính sách của APEC.

* Diễn đàn LSIF tổ chức Hội thảo kho dữ liệu số về sức khỏe thần kinh. Hội thảo đề cao việc thúc đẩy áp dụng dữ liệu số trong công tác chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe thần kinh nói riêng, qua đó góp phần triển khai Lộ trình cải thiện sức khỏe thần kinh của APEC đến năm 2020…

Theo Nhandan