Thứ hai,  19/04/2021

Tôn-ga ấn định tổng tuyển cử

    

Theo TTXVN và Roi-tơ, Quốc vương Tôn-ga Tu-pâu VI quyết định giải thể Quốc hội và ấn định tổ chức tổng tuyển cử tháng 11 tới. Theo văn kiện được ký ban hành ngày 25-8, Quốc vương Tu-pâu VI chính thức tuyên bố giải thể Hội đồng lập pháp Tôn-ga và ra lệnh tổ chức bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ mới trước ngày 16-11 tới. Tôn-ga là một nền quân chủ ở khu vực Thái Bình Dương, nhưng gần đây có những nỗ lực thúc đẩy dân chủ. Hội đồng lập pháp Tôn-ga gồm cả các nghị sĩ do dân bầu và những thành viên giới quý tộc được chỉ định.

Theo Nhandan