Thứ bảy,  10/04/2021

19 trường đại học của Nga được quyền trao học hàm khoa học

Ngày 25/8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định cho phép 4 tổ chức và 19 trường đại học của nước này được chủ động trao các học hàm khoa học mà không qua Hội đồng Học hàm tối cao như trước. 

Quyết định kèm theo danh sách các cơ sở giáo dục và trường đại học được đăng tải trên trang web của Chính phủ Nga.

Theo tờ trình kèm theo quyết định, Luật liên bang ngày 23/5/2016 đã trao quyền chủ động trao các học hàm phó tiến sỹ và tiến sỹ khoa học, lập hội đồng bảo vệ luận án cho trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov, Đại học Tổng hợp quốc gia Saint-Petersburg, một số tổ chức giáo dục đại học và tổ chức khoa học đáp ứng yêu cầu khác.

Quyết định ngày 25/8 phê chuẩn danh sách bao gồm 4 tổ chức khoa học và 19 trường đại học, trong đó có 11 trường được xếp hạng “đại học tổng hợp nghiên cứu quốc gia,” 3 trường thuộc hạng “đại học tổng hợp liên bang,” 4 trường có quyền chủ động soạn thảo và quy định các tiêu chuẩn đào tạo. 

Theo quyết định, danh sách này được bổ sung thêm Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân, Viện Vật lý-kỹ thuật mang tên Abram Ioffe thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, Đại học Tổng hợp liên bang Kazan, Đại học Vật lý-kỹ thuật Moskva, Trường Kinh tế cao cấp, Đại học Tổng hợp hữu nghị giữa các dân tộc, Đại học Tổng hợp liên bang phía Nam.

Các trường này sẽ được thực hiện hoạt động xét trao học hàm kể từ ngày 1/9 tới./.

Theo VietnamPlus