Thứ tư,  17/08/2022

Trung Quốc ra mắt hệ thống thông tin quản lý Đảng viên toàn quốc

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 đã tổ chức lễ ra mắt hệ thống thông tin trên quy mô toàn quốc dành cho toàn bộ 89 triệu đảng viên. 

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hệ thống thông tin quản lý đảng viên là trụ cột và hạt nhân của công trình tin học hóa công tác quản lý đảng viên trên toàn quốc. 

Hệ thống này có các như tính năng chứng nhận nhân thân điện tử của các đảng viên, chuyển tải trực tuyến thông tin của tổ chức, triển khai trực tuyến các chương trình giáo dục đảng viên, quản lý trực tuyến hoạt động của các tổ chức Đảng, thống kê và phân tích trực tuyến các dữ liệu về đảng viên và tổ chức Đảng. 

Hệ thống này tận dụng thế mạnh của tin học hóa nhằm cung cấp cho các đảng viên một cổng thông tin theo hình thức mở, xây dựng cho tổ chức Đảng và cơ quan quản lý các cấp một nền tảng công tác thống nhất, nỗ lực thực hiện mục tiêu quản lý chính xác, khoa học và có hiệu quả cao. 

Việc triển khai hệ thống này là một biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng dựa trên tinh thần đổi mới, phục vụ yêu cầu “trị Đảng” nghiêm minh toàn diện, tin học hóa mạnh mẽ công tác giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao trình độ khoa học hóa trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc./.

Theo VietnamPlus