Thứ bảy,  20/08/2022

Mỹ: Thâm hụt ngân sách tương đương 3,5% GDP

Theo các số liệu chính thức mới công bố, mức thâm hụt ngân sách quốc gia của Mỹ trong tài khóa 2017 vừa kết thúc ngày 30/9 đã lên tới 666 tỷ USD, tương đương 3,5% GDP.

Các số liệu cho thấy chi tiêu Chính phủ tăng 3,3%, lên mức 3.980 tỷ USD, trong khi thu ngân sách giảm 0,9%, xuống còn 3.320 tỷ USD và tổng nợ liên bang tăng 14.670 tỷ USD.

Chi tiêu cho quân sự tăng 1%, lên mức 569 tỷ USD và chi tiêu cho giáo dục tăng 45%, lên mức 112 tỷ USD.

Các số liệu cũng cho thấy thâm hụt ngân sách tăng do phần lớn trong kế hoạch chi gần 4.000 tỷ USD đã được Chính phủ Mỹ giải ngân trong năm 2016 cho việc chăm sóc y tế.

Trong năm tài khóa vừa qua, Chính phủ Mỹ đã chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ an sinh xã hội, chương trình y tế dành cho người già (medicare), chương trình y tế dành cho người có thu nhập thấp và người khuyết tật (medicaid) cũng như lãi vay nợ công.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết mức tăng chi tiêu đã vượt qua mức tăng thu thuế trong năm thứ 2 liên tiếp do tăng trưởng kinh tế thấp.  Do đó, Mỹ cần phải đẩy mạnh và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Theo baochinhphu