Thứ sáu,  12/08/2022

Việt Nam tham dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 19

Từ ngày 2-3/11/2017, tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, LB Nga, đã diễn ra Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 19 (IMCWP-19) với chủ đề “Kỷ niệm 100 năm Cách Mạng XHCN Tháng Mười vĩ đại: Lý tưởng của Phong trào Cộng sản, đem lại sức sống mới cho cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội”.

Hơn 250 đại biểu đại diện cho 103 đảng từ 80 nước trên thế giới đã tham dự Cuộc gặp. Các đại biểu đã nêu bật ý nghĩa quan trọng của Cách mạng Tháng Mười trong việc mở ra con đường xây dựng một xã hội mới không còn chế độ bóc lột người; khẳng định những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp to lớn, quyết định của Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít, đối với phong trào giải phóng dân tộc, cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội trên thế giới trong thế kỷ 20. 

Các đại biểu cũng đã đi sâu phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và rút ra những bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân thế giới; khẳng định sự sụp đổ của Liên Xô hoàn toàn không phải là tất yếu, càng không thể phủ định tương lai và sự cần thiết của CNXH đối với nhân loại hôm nay; cho rằng những thành tựu của các nước XHCN còn lại, trong đó tiêu biểu là Việt Nam, đang chứng minh sức sống và tính ưu việt của CNXH trong thế kỷ 21.

Cuộc gặp đã nhất trí kêu gọi các đảng cộng sản, công nhân tăng cường đoàn kết và phối hợp trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, chống chiến tranh và can thiệp của chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ chủ nghĩa độc lập, chủ quyền của các quốc gia, nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã tích cực tham gia đóng góp cho các nội dung thảo luận tại Cuộc gặp, nêu bật ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với con đường độc lập dân tộc và CNXH của Việt Nam; giới thiệu với các đại biểu quốc tế về những thành tựu của 30 năm đổi mới đi lên CNXH tại Việt Nam tiếp bước ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười./.

Theo dangcongsan