Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong việc đề ra các sáng kiến và quy định phòng chống cháy nổ.

Một trong những sáng kiến phòng chống cháy nổ mà nước này đã triển khai là thành lập Hiệp hội An toàn phòng chống cháy có nhiệm vụ hướng dẫn, giáo dục người dân trao đổi thông tin và thúc đẩy các hoạt động phòng chống cháy nổ trên cả nước.

Hiệp hội An toàn phòng chống cháy đặt trụ sở chính ở thủ đô Seoul và có chi nhánh ở 14 tỉnh, thành lớn của Hàn Quốc.

Người dân có thể dễ dàng truy cập trang web của Hiệp hội để tìm hiểu và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm khi xảy ra cháy nổ.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng giúp đào tạo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy giỏi để họ đảm nhận các nhiệm vụ khi cần thiết.

Hiệp hội còn tham gia nhiều hoạt động đa dạng thúc đẩy công tác phòng cháy, chữa cháy trong dân chúng; nghiên cứu công nghệ an toàn cũng như nhiều hệ thống liên quan đến an toàn chống cháy nổ; phối hợp hoạt động với các nước khác.

Để giúp người dân dễ dàng biết và sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ, Hiệp hội An toàn phòng chống cháy Hàn Quốc đã xây dựng một website với giao diện rất thân thiện với người sử dụng điện thoại thông minh – thiết bị di động mà hầu hết người dân Hàn Quốc đang sử dụng.

Với chiếc điện thoại thông minh, mọi người có thể dễ dàng truy cập trang web của Hiệp hội để biết cách thức sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ./.