Thứ ba,  17/05/2022

Thanh niên là nhân tố thúc đẩy bình đẳng giới ở ASEAN

Sáng 10/10, đại diện thanh niên ASEAN đã cùng 100 thanh niên Việt Nam tham gia sự kiện “Đối thoại Thanh niên ASEAN về bình đẳng giới” nhằm kêu gọi thanh niên ở cấp khu vực cùng hành động xoá bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực ở các nước thanh viên ASEAN.
Đại diện thanh niên ASEAN tham gia đối thoại về bình đẳng giới. 

 

Đây là sự kiện khép lại khóa tập huấn 5 ngày: “Thanh niên tiên phong vì bình đẳng giới” diễn ra từ ngày 6-10/10. Chương trình dành cho 24 đại diện thanh niên từ các quốc gia ASEAN, trong đó có 6 thanh niên Việt Nam. Khóa tập huấn nhằm giúp thanh thiếu niên ASEAN được trang bị đầy đủ kiến thức về giới và bạo lực giới, từ đó có thể tự tin thực hiện các sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới và loại bỏ bạo lực giới trong cộng đồng.

Tại Đối thoại, đại diện thanh niên từ 10 quốc gia ASEAN cùng hơn 100 thanh niên Việt Nam, các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ các cơ quan, tổ chức hoạt động về bình đẳng giới, đã cùng nhau trao đổi về những thách thức và giải pháp đạt được bình đẳng giới tại khu vực ASEAN vào năm 2030.

Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Việt Nam đang ở thời kỳ “Dân số vàng”. Thanh niên trong độ tuổi từ 15-24 đang đại diện cho hơn 1/3 dân số Việt Nam.

“Đây là thời điểm tuyệt vời để thay đổi những giá trị và chuẩn mực giới xung quanh bình đẳng giới. Cộng tác với thanh niên là một con đường đầy hứa hẹn phía trước nhằm tạo ra những chuẩn mực xã hội tích cực, ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Giáo dục, bao gồm cả giáo dục phi chính thức hướng tới thanh niên, là công cụ mạnh mẽ nhất để ngăn ngừa bạo lực và thúc đẩy những mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau”, ông Nguyễn Hải Minh nói.

Các đại diện thanh niên cần được tạo cơ hội để tham gia thảo luận về các nội dung, chương trình, thách thức, kế hoạch hành động; cùng tập trung trí tuệ đưa ra các sáng kiến, đề xuất những giải pháp có giá trị để thúc đẩy sự hợp tác của thanh niên ASEAN. Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia của thanh niên ASEAN trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong thời gian tới.

Bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Việt Nam cho biết: 24 bạn trẻ đến từ 10 nước ASEAN tham dự khóa tập huấn đã có cơ hội được cùng thảo luận ý nghĩa, nguồn gốc về bình đẳng giới, từ đó đưa ra những sáng kiến nhằm xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới hiện nay.

Chương trình tập huấn sử dụng công cụ “The change makers” của UN Women. Bộ công cụ này không chỉ cung cấp lý thuyết cơ bản về bình đẳng giới mà còn trao cơ hội cho thanh niên thực hiện các sáng kiến của mình. 12 dự án của các thanh niên dự khóa tập huấn đã được UN Women lựa chọn, hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để triển khai tại các quốc gia ASEAN. Điều này cũng giúp Liên Hợp Quốc thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ, trẻ em gái đến năm 2030.
Theo Chinhphu