Theo Yonhap, ngày 8/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi các quan chức cấp cao trong chính phủ của ông tạo ra tiến bộ thực sự trong các nỗ lực nhằm xây dựng quốc gia đổi mới và toàn diện, cho rằng mục đích không phải để khoe khoang mà là nhằm làm cho người dân cảm thấy được và được hưởng lợi từ sự cải cách này.Tại cuộc họp Nội các đầu tiên trong năm, Tổng thống cho biết đã có phương hướng cho việc cải cách nền kinh tế đất nước. Tổng thống Moon Jae-in phát biểu: “Nhóm kinh tế thứ hai phải tập trung vào việc làm thế nào để chuyển động đúng hướng.”

Vào cuối năm 2018, Tổng thống đã thay thế các bộ trưởng kinh tế của mình, bao gồm cả bộ trưởng tài chính./.